Buitenman of Buitenvrouw

Het hebben van een buitenvrouw, als man zijnde, schijnt algemeen te zijn geaccepteerd. Dagblad Suriname ging weer de straat op om te kijken wat men hierover zou zeggen. Dan blijkt dat veel mensen het niet goed vinden en dat schijn bedriegt!
En de kinderen dan?!
Opvallend is dat men soms aangeeft dat het voor een man wel mag, ‘want ze hebben dan die agressie en dan kunnen ze het beter ergens anders kwijt’. Voor een vrouw is het echter uit den boze! Ook de dames zelf lijken het van een vrouw veel erger te vinden dan als een man de echtelijke belofte schaadt door middel van overspel. Redenen die men aangeeft, zijn bijvoorbeeld dat het geen goed voorbeeld is en opvallend was dat er maar weinig mensen aangaven wat over het algemeen gezien wordt als de belangrijkste reden: de kinderen! Een enkeling gaf kinderen aan als de reden om tegen overspel te zijn. ‘De kinderen lijden eronder en als men kiest kinderen te maken, dan moet ook staan voor de opvoeding. Als blijkt dat de man dan niet trouw is, dan zou ik ervoor kiezen alleen te blijven en mij te richten op de kinderen, zodat zij wel een mooie toekomst tegemoet zien’, aldus een van de ondervraagden. Een gedeelte van de mensen, opvallend genoeg waren dat de jongeren, gaf aan dat het voor zowel mannen als vrouwen verboden zou moeten zijn en dat als de een over het schreef ging, de ander dat dan ook zou mogen. Echter spraken zij wel de voorkeur uit om exclusief voor elkaar te zijn.
En politici dan?!
Als we de mensen vragen hoe zij het zouden vinden als een persoon in een publieke functie was, was men er unaniem over eens dat het geen goed voorbeeld zou zijn, ondanks dat ze het wel beschouwen als een persoonlijke aangelegenheid. ‘Zo iemand moet het goede voorbeeld geven, de gemeenschap moet zich aan zo een persoon kunnen optrekken en dat gaat niet als zo iemand het niet zo nauw neemt met de algemene fatsoensnormen!’
Schone schijn
Achteraf bleek wel dat als we doorvroegen alle ondervraagden aangaven er de voorkeur aan te geven een exclusieve partner te willen hebben, ook degenen die in eerste instantie aangaven er geen moeite mee te hebben. Dat het algemeen geaccepteerd is, lijkt dus schone schijn! We zouden het eerder een vorm van ‘gedoogd beleid’ kunnen noemen, waarbij vrouwen soms genoodzaakt zijn de spelletjes van de overspelige heren te accepteren.
Krishan Vinodsingh

error: Kopiëren mag niet!