MAS klaar om te baggeren

Dit jaar zal de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) van start gaan met het baggeren van de Surinamerivier. ‘We hebben ons huiswerk al gedaan’, zegt Erna Aviankoi hoofd Marketing & Communicatie. ‘De onderzoekingen naar de effecten van het baggeren zijn ook al uitgevoerd, de economische voordelen zijn ingecalculeerd en de financiering is al binnengehaald.’ Op sommige plaatsen in de Surinamerivier zijn er ondiepe punten. ‘Door de diepgang die we nu hebben kunnen schepen niet voor 100 of 75% beladen worden. Als de rivier gebaggerd wordt, kunnen de kosten ook gereduceerd worden, omdat er minder schepen nodig zijn om hetzelfde volume vracht te transporten.’ De regering had in juni 2012 de MAS toestemming verleend om het Suriname River Dredging Project (SRDP) uit te voeren. Bij ministeriële beschikking is de MAS door de regering, voor het baggeren c.q. onderhoud van de vaargeul van de Surinamerivier, aangesteld als uitvoerder van het baggerproject. In dat kader heeft de MAS de nodige acties ondernomen en voorbereidingen getroffen om het Suriname River Dredging Project (SRDP) uit te voeren, gelet op het belang en de voordelen voor Suriname.
De inschrijvingen voor het uit te voeren baggerproject zijn op 14 februari 2013 door de MAS afgesloten. De twee Nederlandse bedrijven Boskalis en Baggerbedrijf De Boer en het Belgisch bedrijf Jan de Nul zijn de drie bedrijven die zich hadden ingeschreven. Aan wie het baggerproject is gegund, is nog niet bekend. De maximale toelaatbare diepgang van een schip is momenteel 4.5 m bij eb. De diepte van de vaargeul wordt overal minimaal bij eb 5.5 m. De vaargeul zal hiermee gemiddeld met 0.90 m worden verdiept. Hierdoor kunnen schepen met een grotere diepgang in de vaargeul varen. De schepen die nu varen, kunnen dat meer beladen worden. De diepgang op de meest ondiepe locaties (monding, Resolutie, Jagtlust, Dijkveld) kan na het baggeren oplopen tot 8 m bij hoogwater. De breedte van de geul zal van 70 meter tot gemiddeld 90 meter breed worden en op enkele locaties 120 meter.
Consuela Raalte

error: Kopiëren mag niet!