Minister Adhin installeert “Commissie Illegale Uitvoer Cultuurgoederen”

Op donderdag 23 januari installeerde minister Ashwin Adhin van Onderwijs & Volksontwikkeling de Commissie Illegale Uitvoer Cultuurgoederen. Deze werkgroep heeft een jaar de tijd om erop toe te zien dat onze cultuurgoederen niet illegaal en ongebreideld het land uitgaan, waardoor we in andere musea in de wereld deze cultuurgoederen moeten bezichtigen. De commissie bestaat uit leden van de ministeries van Justitie & Politie, Buitenlandse Zaken, Defensie, Financiën, het directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs & Volksontwikkeling en de douane als instantie die moet controleren wat het land in- en uitgaat.
Directeur Stanley Sidoel van Cultuur geeft aan dat het traject voor het komen tot een wet lang is. Hij hoopt om dit binnen een jaar tijd dit te realiseren. “Zoals het uitgezet is met ons huidig systeem, kan dit traject drie jaar duren. Maar met deze minister hopen wij om binnen een jaar tijd dit te finaliseren”, zei Sidoel. De Unesco heeft vastgesteld dat het beheer van cultuurgoederen onder bepaalde voorwaarden moet geschieden, zodat wanneer de goederen zich vervreemden, die op een gemakkelijke manier terug kunnen worden gevonden. Er wordt gehoopt dat op het gebied van wetgeving tegen illegale uitvoer van cultuurgoederen ook de samenwerking wordt gekregen van alle instanties die een bijdrage hieraan moeten leveren. Er gaat ongeveer zes tot zeven miljard US dollar op jaarbasis in de handel van illegale cultuurgoederen, iets dat het ministerie en directoraat niet zo kunnen laten.

error: Kopiëren mag niet!