President Bouterse dient anticorruptiewet in bij DNA

President Desi Bouterse heeft de anticorruptiewet ingediend bij de voorzitter van De Nationale Assemblee. Dit wordt bevestigd door de parlementariërs Amzad Abdoel (MC/NDP) en Harish Monorath (MC/NS). Monorath om een reactie gevraagd, vindt dit ‘een geweldig initiatief’. “Hiermee kan een aantal beleidsmakers voor hun corruptieve handelingen vervolgd worden.” Tijdens de regering Venetiaan-Sardjoe was het ontwerp al ingediend bij het parlement. Deze was ook al in de vaste commissie in behandeling genomen. Het ontwerp werd later teruggestuurd naar de regering om aanpassingen te plegen. Het indienen en aannemen van de anticorruptiewet behoort tot één van de beloftes die Bouterse maakte bij de verkiezingen in 2010. Ook in de Regeringsverklaring 2010-2015 is de kruistocht tegen corruptie aangekondigd. Deze wet zal moeten zorgen voor corruptiebestrijding binnen de diverse overheidsorganen.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!