OM eist 12 maanden cel en verbeurdverklaring in money launderingzaak

Het Openbaar Ministerie (OM), vertegenwoordigd door Garcia Paragsingh, eiste een onvoorwaardelijke celstraf van 12 maanden en verbeurdverklaring van alle bezittingen van de verdachte Eduard W. Hij wordt verdacht van money laundering. Op 6 oktober 2012 werd op de luchthaven, een stootkar met dubbele bodem en drugs aangetroffen. Hiervoor werd Eduard veroordeeld tot 3 jaar en 6 maanden. Hij had de Wet verdovende middelen en de Vuurwapenwet overtreden. Uit nader onderzoek bleek dat er in de vliering van de luchthaven ook verboden spul werd aangetroffen. Op basis van de vondst werd een huisonderzoek na afstemming met het OM verricht. Echter zijn er geen drugs thuis bij Eduard aangetroffen. Volgens Paragsingh betrof dit een prachtige woning met waardevolle inboedel. De vraag rees hoe en van waar Eduard aan al deze spullen is gekomen. De verdachte beweerde dat hij het perceel waarop zijn prachtige woning staat, op afbetaling had gekocht. Bij nader onderzoek bleek deze verklaring een leugen te zijn.
De verkavelaar werd bij proces verbaal gehoord en verklaarde dat het perceel op 13 maart 2008 contant voor Euro 10.700 is verkocht. Er werd een inventaris opgemaakt waarbij alle bezittingen van de verdachte werden genoteerd. Volgens het OM is het salaris van de verdachte ontoereikend om al die zaken te kunnen aanschaffen. Als luchthavenmedewerker ontving Eduard SRD 700 op maandbasis. Daarnaast richtte hij samen met iemand een taxibedrijf op. Daar zou hij vijf auto’s hebben ingezet. De openbare aanklager gaf aan dat de in beslag genomen goederen van een misdrijf afkomstig zijn en daarom eiste zij verbeurdverklaring daarvan. Kantonrechter Maytrie Kuldipsing verdaagde de verdere behandeling naar 3 maart. Op die dag komen de raadslieden Oscar Koulen en Shanti Mangre met hun pleitnota. Momenteel is Eduard op basis van zijn eerdere veroordeling nog in het gevang.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!