NPS onder Rusland gaat voor … wederopstanding

De NPS onder Rusland gaat voorIn het actualiteitenprogramma van RBN, Rashied Pierkhans Kal Aaj Aur Kal, was afgelopen zaterdag te gast de voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), Gregory Rusland. De NPS is er niet zo goed van afgekomen bij de verkiezingen van 2010. Deze partij heeft toen vier zetels weten te bemachtigen. Na een heel turbulente periode is Rusland de man die nu de partij de helling op moet trekken. Deze partij heeft ook hegemonie in het achterland verloren en dat aan andere partijen. Aan Rusland werd door de presentator gevraagd wat de eens zo grote politieke organisatie gaat doen om iets van haar verloren glans terug te krijgen. De voorzitter van de NPS gooide er een vergelijkende analyse op los; hij benadrukte dat zijn partij samen met de partners tien jaar lang, na de financiële debacle van de regering Wijdenbosch, aan de weg getimmerd heeft om de financiële ravage toen achtergelaten te herstellen en een significante economische groei tot stand te brengen. ‘We hebben een situatie welk uitzichtloos was weten om te gooien in een situatie waar er weer perspectief was. Toch is het zo dat wanneer het gaat om het kiezen van partijen die de leiding van het land zullen moeten overnemen, de individuen kijken naar het individueel belang. Zaken als een stabiele economie en die voor het algemeen belang gerealiseerd zijn, die zaken spreken mensen niet zo aan. Daar de mens vaak rationeel handelt en een individueel preferentie lijst heeft, is het logisch dat men voor zichzelf gaat kiezen.’ De voorzitter van de NPS zei op het vorige dat zijn partij en haar partners de opdracht hadden om zaken de samenleving rakende weer in het gareel te krijgen en dat heeft lang geduurd en grote delen van het electoraat heeft waarschijnlijk zichzelf de vraag gesteld wat stabiliteit voor hem of haar persoonlijk heeft betekent. Het zou misschien beter kunnen; en daar men geen vergelijkingsmateriaal had, is men een avontuur aangegaan met een partij die veel had beloofd. ‘Er is een partij gekomen die veel heeft beloofd en mensen zijn waarschijnlijk gaan denken: ‘Misschien is dat inderdaad een optie voor ons’. Men verlaat dan de rustige en stabiele groei en gaat op avontuur.’ Na drie en een half jaar Megacombinatie (NDP & partners) aan de macht is er vergelijkingsmateriaal. ‘Er is zoveel voor 2010 aan het volk beloofd en nu zien we dat die beloftes niet gerealiseerd kunnen werden.’ Doordat het electoraat nu vergelijkingsmateriaal heeft, kan men nu zelf de overweging maken van wat men gehoord, gezien en ervaren heeft, datgene is wat men wil of terug gaan naar stabiliteit en perspectief. Rusland benadrukte verder dat de concurrentie op net politiek speelveld groter is geworden; het politieke spectrum, het politieke klimaat in Suriname is veranderd en de NPS moet zich gaan aanpassen en antwoorden hebben op issues die ontstaan door de veranderde omstandigheden. Wat gaat de NPS precies doen om de weggelopen kiezers terug te halen, vooral in het achterland waar de NPS momenteel geen enkele zetel heeft? ‘Wanneer we kijken in de spiegel, moeten we erkennen dat er zaken zijn die we beter hadden kunnen doen; overal waar we komen horen we de achterban zeggen: ‘pe oe beng de’, waar zijn jullie al die tijd gebleven, we hebben jullie zo lang niet gezien. Men voelt wat heet verwaarlozing van de achterban door de NPS.’ Aan Rusland werd de vraag gesteld of hij zich voor die ‘verwaarlozing’ niet medeverantwoordelijk voelt, daar hij zelf vijf jaar in de uitvoerende macht heeft gezeten. Rusland was tussen 2005 en 2010 minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Dat beaamde hij, maar voegde wel aan toe dat hij als minister haast elk weekend ‘in het veld’ te vinden was, maar toch is het zo dat men de voorzitter van de partij wil zien. De voorzitter van de NPS voor 2010 was tevens president van Suriname. Men snakte om de toenmalige president, Ronald Venetiaan, te zien. Op de vraag of de interne rust is wedergekeerd binnen de NPS na een zeer spraakmakende strijd om het voorzitterschap, benadrukte Rusland met klem dat de rust is wedergekeerd, vooral intern. ‘Direct na de overname van het bestuur was één van de belangrijkste zaken waarmee we ons bezig hebben gehouden, het terugbrengen van de eenheid binnen de partij. Ik heb de indruk dat ik momenteel vrij goed in controle ben van de partij. De neuzen kijken inderdaad nu één richting uit.’ Vanuit de NDP zou de indruk gewekt worden dat men weinig te duchten heeft van de NPS. Het wil erop gaan lijken dat de NDP alleen maar in de VHP een geduchte tegenstander ziet. ‘Dat is niet wat we op het veld merken. Als de NPS werkelijk zo onbelangrijk is, waarom besteed de heer Bouterse dan zoveel tijd aan de NPS? De NDP die in het machtcentrum is en alleenheerser. Zij moet ervoor gaan zorgen dan ze na 2015 in de zelfde positie belanden. Zij gaan dus kijken waar de grootste gevaren zitten voor hun status quo en daar ziet men tegenover staan onder anderen de NPS, VHP en de ander partijen om hen heen. Dus heel simpel is dat de NDP er alles aan gaat doen om te pogen die twee partijen uit elkaar te drijven, want ons kiessysteem is zodanig dat als de NDP in staat zou zijn om de VHP en NPS uit elkaar te drijven, zij de alleenheersers zijn. Dat is het enige gevaar dat bestaat op dit moment.’ Met deze bewoordingen van Rusland mogen we gevoeglijk aannemen dat de NPS en de VHP verder gaan men hun samenwerking. ‘In de politiek moet men nooit, nooit zeggen, maar ik kan verzekeren dat op dit moment de verstandhouding tussen de NSP en de VHP heel optimaal is.’ Er zijn vier parlementsleden vanuit de NPS in DNA vertegenwoordigd. Aan Rusland werd de vraag voorgelegd hoe hij de prestatie tot nu toe vindt van ‘zijn’ DNA-leden. Rusland vindt het jammer dat parlementslid Venetiaan het besluit heeft genomen om ermee te kappen. Voor hem is Hesdy Pigot in de plaats gekomen. ‘Venetiaan heeft met zijn ervaring en achtergrond bijzonder goed werk heeft verricht in de DNA voor de Nationale Partij Suriname. Het is dus jammer dat hij midden in de rit besloten heeft zich terug te trekken. Het is een aderlating voor de partij voor wat betreft de profilering in het parlement dat Ventiaan zich heeft teruggetrokken. Onder de omstandigheden zijn de leden in staat geweest om zich redelijk goed te profileren. Wij verwachten als leiding van de partij wel dat er naar de verkiezingen toe er intensievere profilering plaatsvindt. De realiteit is echter dat de leden van de NPS niet altijd de mogelijkheden of ruimte krijgen zich te optimaal te presenteren in de DNA. Wij zullen met ander technieken moeten komen om de boodschap van de partij over te brengen naar de samenleving’, aldus Rusland. Parlementariër Ruth Wijdenbosch is ondervoorzitter van het parlement, maar daardoor is haar uitstraling beperkt. Ze heeft de afgelopen drie jaar de felbegeerde hamer niet in handen gekregen. Heeft ze zichzelf dan niet een beperking opgelegd om ondervoorzitter van de DNA te worden? Is het niet tijd geworden om het ondervoorzitterschap van de DNA los te laten om daardoor meer ruimte te hebben om zich te onderscheiden, was de vraag aan Rusland. ‘We zijn onze positie aan het heroverwegen en op basis van de resultaten zullen er besluiten moeten worden genomen. Wij wensen grotere en betere profilering te hebben van onze assembleeleden. Het behoort tot de mogelijkheden dat Ruth Wijdenbosch afstand gaat doen van het ondervoorzitterschap van de DNA.’

error: Kopiëren mag niet!