Herdenking geboorte van Profeet Mohammad

In een volle aula van masdjid Darul Falah aan de J.S Greenstraat 77 te Blauwgrond werd op donderdagavond 16 januari de geboorte van Profeet Mohammad vzmh herdacht. Deze herdenking werd bijgewoond werd door leden van Darul Falah zowel man als vrouw en ook jongeren.
Op deze avond werd een lezing gehouden door de 11-jarige broeder Saifulloh Mubarok Sobari, die in de 6de klas van de Nabawi school zit, en 3 juz uit de Quran uit het hoofd kent. Hij won onlangs de eerste prijs op de Nationale Al-Quran memorisatie competitie in Suriname in de categorie 4 die gehouden werd op zondag 3 november in de congreshal.
“Laten wij onze dank zeggen aan Allah swt. Dat wij hier in de aula van masjid Darul Falah kunnen zijn voor het bewonen van de herdenking van de geboorte van de Profeet Mohammad vzmh. De geboorte van onze geliefde Profeet Mohammad vzmh wordt over de gehele wereld verwelkomd door de moslims, met het ontplooien van religieuze activiteiten. Onze profeet werd geboren op de twaalfde van de maand Robi’oel awwal in het Jaar van de Olifant genoemd, omdat er in dat jaar een groot oproer gebeurde waarbij het leger van Abraham op olifanten probeerde de Ka’bah te vernietigen, opdat Arabieren geen hadj meer zouden kunnen verrichten. Hun goed geplande aanval met een goed bewapende leger op olifanten werd verslagen toen Allah swt. En zwerm vogels (ababiel) zond die hen bekogelde met kleine steentjes uit de hel, zoals wij dat kunnen lezen in hoofdstuk al Fiel uit de Quran”, aldus Sobari.
‘’Heb jij niet vernomen hoe jou Heer met de mensen van de olifant heeft gehandeld? Hij heeft hun plan niet verijdeld? En hij heeft over hen een zwermvogels gezonden. Die stenen van klei op hen wierp. Zo maakte hij hen als aangevreten bladeren.’’
De profeet vzmh kwam ter wereld zonder de aanwezigheid van zijn vader Abdoellah, die stierf toen hij nog in de baarmoeder was en op 6 jarige leeftijd kwam zijn moeder Aminah ook te overlijden. Als wees kwam hij bij zijn vader Abdoel Moentholib terecht die hem verzorgde tot dat hij ook kwam te overlijden en werd hij toen opgenomen door zijn oom Aboe Tholib. Tijdens zijn verblijf met zijn oom begon hij te werken als schaapherder voor mensen tot hij de leeftijd bereikte dat hij zijn oom kon helpen in de handel ver buiten de stad. Als laatst dreef hij handel voor de rijke weduwe Khotidjah waarna hij haar huwde op 25-jarige leeftijd. Toen hij 40 werd heeft Allah swt. hem verheven tot profeet, om te dienen als rochmat (zegen) voor de werelden. Lees in Quran hoofdstuk 21 vers 107 : ‘’ En wij hebben jou (O Mohammad) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden.’’
Profeet Mohammad vzmh werd gezonden om het gedrag van de mensen op aarde jegens de Schepper , zijn medemens en de overige schepping te verbeteren. Het leven van de profeet vzmh zelf was een van een hoog moraal volgens de Leiding van Allah swt. De aanwezigheid van de profeet vzmh bracht daarom ook een hele verandering in het leven van de mens naar verbetering toe. Met andere woorden bracht de profeet saw met de Islamitische leer een betere en volmaakte moraal in het leven van de mens. De profeet vzmh heeft ooit gezegd : “waarlijk ik ben neergezonden slechts om de moraal te vervolmaken’’.
De profeet vzmh heeft in zijn leven vanaf zij kinderjaren tot zijn profeetschap en dood, nooit iemand kwaad gedaan en was altijd goed en eerlijk, een voorbeeld die wij dienen te volgen en verkondigen aan de gemeenschap die nog in moreel verval verkeren. Allah swt heeft geopenbaard in Quran hoodstuk 33 vers 21: “voorzeker, de boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld: voor wie op de beloning van Allah en het hiernamaals hoopt en wie Allah veelvuldig gedenkt’’
Wij moslims van nu die verwijderd zijn van het tijdperk van de Profeet vzmh trachten met de viering van zijn geboorte, de betekenis ervan te versterken. Profeet vzmh was niet alleen een religieuze leider maar ook een wereldleider in de ruimste zin des woord. Hij leerde de mensen niet alleen om Alloh swt te dienen maar ook hoe de mensen vredig en harmonieus met elkaar om moeten gaan. De geschiedenis heeft ons geleerd dat Profeet Mohammad vzmh zijn heilige taak in een relatief korte tijd ( minder dan 25 jaar) met succes heeft voltooid. Zijn succes was geen cadeau uit de lucht maar bereikt met hard werken, met alle lief en leed die aan gepaard zijn gegaan, want hoewel hij bijzonder en uitverkoren was, was hij maar een mens die ook menselijke ervaringen heeft opgedaan. Zijn leven en strijd heeft de wereld met succes veranderd en werden erkend door vriend en vijand.
Michael Hart in zijn boek “the 100, a ranking of the most influential persons in history” zegt: “ hij profeet Mohammad vzmh is de enige mens in de geschiedenis die buitengewone successen heeft geboekt op zowel religieuze als algemene zaken’. Afkomstig uit een eenvoudig gezin heeft de Profeet vzmh één der grootste godsdiensten ter wereld verkondigd, de Islam. Tegelijkertijd was hij ook een capabele en effectieve leider. Zelfs nu 14 eeuwen na zijn dood, is zijn invloed nog sterk. Gebaseerd op die feiten heeft Michael Hart, een non-moslim, hem op de eerste plaats gezet van wereldleiders in zijn boek.
Een belangrijke zaak waarover wij echt moeten nadenken is het leiderschap van de Profeet vzmh die niet eenzelvig was en ook niet ten grootste van zijn eigen groep handelde.
Mohammad vzmh werd neergezonden als barmhartigheid voor de werelden gekozen uit het Arabische volk om de mensheid op te bouwen, volhardend in zijn strijd om atheïsme, materialisme, onwetendheid, armoede en onrechtvaardigheid te bestrijden. Dit moet ons voorbeeld zijn om ook succesvol te zijn de boodschap die de Profeet vzmh bracht, verbindt het leven op aarde met het hiernamaals.

error: Kopiëren mag niet!