‘Geen bezorgdheid over bibiet-vlieg’

Adron- directeur Soedeschand Jairam vraagt zich af waarom er zoveel ophef wordt gemaakt over de aantasting van de rijstarealen door de bibiet-vlieg. Hij stelt dat de plaag die momenteel heerst, geen abnormaal fenomeen is. Jairam is zelf meer dan 20 jaren betrokken geweest als ressortleider en coordinator van LVV- regio West. Hij heeft zelf ook altijd aan rijstbouw gedaan, voordat hij werd benoemd tot directeur van Adron. Hiermee wil hij aangeven dat het hem bekend is dat men elk seizoen, en vooral op de laat ingezaaide percelen, te maken heeft met de bibiet-vlieg. Het is een heel bekende insectenplaag waarmee de boeren ook weten om te gaan. Bij constatering van de plaag weten de rijstboeren dat zij hun percelen gelijk moeten droog leggen en of moeten bespuiten met insecticide.
De directeur weerspreekt als zou de padiesector een enorme terugval maken door de bibiet-plaag. Uit veldonderzoek is wel gebleken dat net als elk seizoen weer enkele arealen in o.a. de Prins de Bernard-, de Middenstand- en de Henarpolder zijn aangetast. Echter bekent hij dat een belangrijk deel al in een herstelfase is, door het treffen van de nodige voorzieningen door de rijstboeren. De taak van Adron in deze is volgens Jairam het geven van zoveel mogelijk voorlichting, wat dan ook continu gebeurt.
Jairam merkt op dat in de laatste jaren juist sprake is van een verhoging van de rijstproductie. Dit concludeert hij op basis van de inzaaistatistieken. De toename van de productie schrijft hij toe aan de rehabilitatie van de verschillende polders door het ministerie van LVV, waardoor watermanagement en transport zijn verbeterd. Ook de zaaizaadvoorziening door Adron is verbeterd en de voorlichting is opgevoerd.
Volgens Jairam zijn het enkele kwaadwilligen die bewust paniek zaaien onder de rijstboeren, omdat zij gediend zijn van de onrust in de sector. Hij meent dat het verspreiden van onjuiste informatie tot heel veel schade kan leiden. ‘Het leidt tot demotivatie en verslechtering van het imago van de sector.´ Jairam zegt dat het in zijn bedoeling ligt om juist meer jongeren aan te trekken in deze sector, zodat de productie geleidelijk aan opgevoerd wordt tot een hoger niveau.
De bibiet-vlieg is een Hydrella-soort van ongeveer 2 mm groot. De larfjes vreten in het blad van het bladmoes waardoor er zilverwitte gangen op de bladeren ontstaan die evenwijdig met de bladnerven lopen. Bij zware aantasting breken de bladeren ook af waardoor de planten onder water kunnen verrotten. De risicoperiode is tussen 1 en 4 weken. De vliegen leven bij voorkeur in natte open plaatsen met liefst stilstaand water.

error: Kopiëren mag niet!