Zijn er nog woningen voor de Surinamers te huur?

zijn er nog woningen voor de Surinamer te huur.2JPGIn de meeste advertentiebladen is te merken dat woningen te huur worden aangeboden in prijzen die voor de meeste Surinamers niet te betalen zijn. Los van het feit dat de bedragen aan de hoge kant zijn, zijn ze ook nog in buitenlandse valuta geprijsd. Er is een tendens te bespeuren, waarbij de woningeigenaren zich voornamelijk richten op buitenlanders en of stagiaires die het land aandoen. Op zich is het een goede ontwikkeling dat mensen het land aandoen, want op die manier worden er meer inkomsten gegenereerd door het land zelf, maar er zou toch een bepaald beleid moeten komen waardoor ook Surinamers woningen kunnen huren tegen een betaalbaar tarief.
Flats/Appartementen
Een mogelijkheid om dit probleem op te lossen, is het bouwen van flats en of appartementencomplexen door de overheid, waarbij Surinamers tegen een betaalbaar tarief een woonruimte kunnen huren en of kopen. Nu zijn er ook appartementen, echter zijn deze buiten bereik van de gemiddelde Surinamer. In het concept Burgerlijk Wetboek is dit ook geregeld. Als iemand dan overgaat tot de koop van een appartement, dan koopt hij een deel van het gebouw. De persoon heeft dan het appartementsrecht. De appartementseigenaren worden dan automatisch lid van de vereniging van eigenaar, die het beheer voert over de gemeenschap. Vooral voor gezinnen die pas starten, zou dit een mooi begin zijn.
Een beleid vanuit de overheid die het verhuren in vreemde valuta aan banden legt, is een andere en mogelijk snellere optie.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!