Wanorde bij Ordening Goudsector

1wanorde bij ordening goudsectorAl geruime tijd rommelt het bij de Commissie Ordening Goudsector (OGS). De OGS, die voor 3 jaar in het leven was geroepen om de goudsector te ordenen met dien verstande dat na de ordening de Staat belasting kan innen uit deze sector, heeft voor het nieuwe begrotingsjaar wederom een begroting van bijkans SRD 20 miljoen ingediend. Dat is vreemd, omdat het mandaat van de OGS in het eerste kwartaal van 2014 moet verlopen. Hierover zijn er vragen gesteld door de Vaste Commissie van Natuurlijke Hulpbronnen. DNA-lid Asiskumar Gajadien vraagt zich af wat de OGS al die tijd met alle gelden heeft gedaan. “Niet eens 100 kleine goudzoekers zijn geregistreerd. Volgens toezegging van de OGS zouden 75% van de illegale goudzoekers al geregistreerd moeten zijn. Dit is niet eens 1%. De weinige geregistreerden hebben geld betaald voor de registratie, maar hebben tot op heden geen pasje ontvangen. De besteding van de middelen is ook onduidelijk”, stelt Gajadien.
Njang patu
Ondertussen schijnt het een njang patu te zijn binnen de OGS. Er zijn heel wat voertuigen aangeschaft, waarvan sommigen klemgereden zijn, omdat er verkeerde brandstof is getankt. Ook heeft de OGS rekeningen lopen bij verschillende leveranciers en blijkt zij niet in staat te zijn deze te betalen. Zij had hiervoor SRD 26 miljoen op hun begroting staan voor 2013. Dit heeft ertoe geleid dat de mobiele aansluitingen zijn afgesloten. Inmiddels is er ook aangifte gedaan door dhr. Aboikoni ter zake oplichting en verduistering door een medewerker van OGS. Deze medewerker, ene Hendrik R., zou Aboikoni hebben beloofd om illegale goudzoekers van diens concessie te verwijderen tegen een vergoeding van SRD 4.000. De verwijdering zou na afstemming met de voorzitter van OGS, Gerold Dompig, gebeuren. De gelden heeft Hendrik R. ontvangen, echter heeft hij verder niets uitgevoerd.
Dompig vaart er ook wel goed bij, want een lokale bank heeft hem onlangs 2 privéleningen tot een totaal van 1.3 miljoen verstrekt. Het verbaast Gajadien dat iemand die nauwelijks 3 jaar in Suriname werkt, in aanmerking kan komen voor zulke grote leningen. “Dan moet je een geweldig onderpand hebben”, stelt Gajadien die documenten van deze leningen in handen heeft. Gajadien geeft aan dat hij zeker een diepgaand onderzoek zal eisen naar de handelingen van OGS. Er zijn hem meer onregelmatigheden ter ore gekomen, echter wil hij deze zaken eerst goed onderzoeken. Zo begreep hij ‘dat de voorzitter van OGS formeel op de loonlijst van een vooraanstaand goudbedrijf staat’. Ook andere DNA-leden hebben eerder vragen gesteld omtrent de taken en de gezagstructuur van deze commissie. De OGS valt rechtstreeks onder de president, echter vinden DNA-leden dat het beleid door een ministerie uitgevoerd wordt en dat de DNA iemand ter verantwoording moet kunnen roepen.

error: Kopiëren mag niet!