Keuringtarieven per heden verhoogd

Bij staatsbesluit van 19 november 2013 zijn de keuringsgelden verhoogd. Deze verhogingen gaan heden, 15 januari 2014, in. Het principe van bredere schouders dragen de zwaardere lasten is ook hier toegepast. De herkeuring van bromfiets is van SRD 25 gebracht naar SRD 32,40. De gelden voor een eerste keuring zijn ongewijzigd gebleven. De grootste categorie betreft voertuigen, waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen niet meer is dat 3500 kg. Deze categorie, ook categorie 2 genoemd, is van bedragen tussen de SRD 55 tot SRD 70 opgetrokken naar SRD 91,80. Voor een eerste keuring moet SRD 82 betaald worden. Dit betreft een samenvoeging van alle typen voertuigen, die in dezelfde gewichtsklasse en in de zelfde tijdseenheid gekeurd worden.
Voor categorie 3, namelijk vrachtauto’s, trekkers en autobussen waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen groter is dan 3.500 kg en die een hydraulische reminrichting hebben, is een verhoging doorgevoerd van 274%. Zij betalen nu SRD 178,20 in plaats van SRD 65. Vrachtauto’s, trekkers en autobussen in dezelfde categorie, maar met een (semi) pneumatische reminrichting, betalen SRD 340,20 in tegenstelling tot het vroegere SRD 65, een verhoging van 523%. De aangepaste keuringstarieven zijn gebaseerd op de gemiddelde tijdsduur voor het keuren en een berekend uurtarief per categorie.
In de nota van toelichting wordt als onderbouwing voor deze verhogingen meegegeven dat de keuringstarieven in 2005 zijn vastgesteld op basis van een kostprijscalculatie van de branche en dat er nimmer inflatoire correcties zijn doorgevoerd. Ook de koersaanpassing van de US dollar is niet doorberekend in deze tarieven. Voorts wordt aangegeven dat voor het keuren van een voertuig boven de 3.500 kg een keurmeester 1 tot 1,5 uur nodig heeft. Deze zware voertuigen worden tot nog toe door de Verkeerstechnische Dienst van het KPS gekeurd, terwijl de dienst niet het juiste equipement heeft. Inmiddels hebben 3 keuringsinstanties de nodige investeringen gepleegd om deze zware voertuigen te kunnen keuren.
De forse verhogingen voor voertuigen uit categorie 3 hebben dus te maken met de tijd die gemoeid gaat met de keuring. Voertuigen met een hydraulische reminrichting kosten aanzienlijk minder tijd dan voertuigen met een (semi) pneumatische reminrichting, waarbij elke beremde as afzonderlijk gecontroleerd moet worden.
Per gekeurde of herkeurde bromfiets of auto wordt aan de staat omzetbelasting afgedragen. Ook STKM ontvangt een afdracht van de keuringsinstanties.

error: Kopiëren mag niet!