Met eigen kennis en financiën straten verharden

bestratingHaast alle zandwegen in Para worden volgens een bepaalde werkwijze verhard met straattegels. Afgesproken is dat binnen de komende 4 weken er 6 straten in verschillende ressorten van Para verhard moeten zijn. Deze infrastructurele werken worden middels inbreng van eigen financiën en beschikbare kennis vanuit het commissariaat uitgevoerd. “Bestuursambtenaren en technische medewerkers van het commissariaat zijn gecertificeerd om infrastructurele werken tot een bepaalde graad te kunnen uitvoeren”, zegt districtcommissaris Jerry Miranda.
Volgens de dc is binnen het decentralisatieproject genoeg geïnvesteerd om het kennisniveau van ambtenaren, ook op het technische vlak, te verhogen. Hierdoor is het momenteel een normale zaak dat het personeel eigenlijk binnenshuis wordt ingezet voor het uitvoeren van dit soort werkzaamheden. De lozingen en bermen worden samen met de overige werken vrijwel tegelijkertijd aangepakt. Het commissariaat heeft ter aanvulling van hun bestand meer arbeiders aangetrokken en ook bewust ingezet. Deze mannen en vrouwen zijn van het district afkomstig en zijn op deze manier aan een baan geholpen. Hiernaast beschikt het commissariaat over eigen zwaar materieel voor het uitvoeren van de werken.
Miranda vindt het betegelen van de wegen met straatstenen beter, omdat het gemakkelijker te rehabiliteren is bij eventuele wegverzakkingen of andere schade aan het wegdek. Bovendien is het bewezen dat straattegels een langere levensduur hebben dan asfalt. In de planning is opgenomen dat tegen het einde van dit jaar haast alle zandwegen bestraat moeten zijn.

error: Kopiëren mag niet!