Harish Monorath: ‘Nasibdar moet verplicht rechtsgeldige alv uitschrijven’

De kantonrechter heeft verklaard dat de verkiezingen uitgeschreven door de voorzitter van Nieuw Suriname, John Nasibdar, ongeldig zijn. Dit houdt volgens de ondervoorzitter van de partij, Harish Monorath, in dat Nasibdar nu verplicht is om een rechtsgeldige alv uit te schrijven. Met de uitspraak van de rechter heeft de partij een reeks van 5 rechtszaken tegen Nasibdar achter de rug. Hiervan heeft de groep Monorath 4 gewonnen en 1 gedeeltelijk gewonnen. De volgende stap is volgens Monorath een handreiking te doen naar Nasibdar.
Volgens Monorath zal nu in de sfeer van broederschap geprobeerd worden om de plooien enigszins glad te strijken. Indien Nasibdar hardnekkig blijft weigeren, zal hij conform het vonnis van augustus 2010 geauditeerd worden. Volgens Monorath heeft het dagelijks bestuur altijd ingespeeld op de jojorol die Nasibdar vertolkte binnen de partij. Volgens de ondervoorzitter is het hoog tijd dat er verkiezingen komen, vooral gelet op het feit dat het bestuur sedert 2012 demissionair is. ‘Een goede leider is niet bang om verkiezingen uit te schrijven, een goede leider is niet bang om te verliezen, een goede leider kan zijn verlies wel aan.’
Een fusie van een partij als Nieuw Suriname met een andere politieke partij, ziet Monorath helemaal niet zitten. Nasibdar heeft getracht Nieuw Suriname te laten fuseren met de NDP, maar dit is sterk aangevochten door Monorath. ‘Wij hebben dat stopgezet.’ Volgens Monorath moet er samengewerkt worden met andere politieke partijen gelet op de aard van de verkiezingen. Maar van een eventuele fusie, is er helemaal geen sprake.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!