Is er wel voldoende zicht in het verkeer?

Een bezorgde burger vraagt zich af waarom er zoveel auto’s met donkere ruiten rondrijden. Zijn zorgpunt is voornamelijk de zichtbaarheid. Zien wij wel genoeg? Een 12-jarig meisje dat ontvoerd en verkracht is, is volgens de media vervoerd in een auto met donkere ruiten en de daders hadden vrij spel, omdat ze niet zichtbaar waren. Er is geen oogcontact meer met andere weggebruikers. En als je gaat parkeren en je zoekt nog even wat in je tas na het uitstappen, zie je niet of iemand je in de gaten houdt vanuit een geparkeerde auto met donkere ruiten. Nu haast elke auto donkere ruiten heeft, is dat mede de oorzaak van de toegenomen verkeersongelukken, vraagt hij zich af.
Het Rijbesluit geeft uitdrukkelijk aan dat de voorruit en de voorste rijruiten van een auto moeten bestaan uit goed doorzichtig materiaal, waarbij personen en voorwerpen door dit materiaal goed herkenbaar worden gezien. Fabrieksmatig verdonkerde ruiten mogen wat de voorruit betreft 75% van het zichtbare licht doorlaten en wat de voorste zijruiten betreft is dat 70%. De zijruiten van de achterportieren moeten samen met de achterruiten 35% licht doorlaten. Ook is het verboden enig materiaal aan, op of tegen de bedoelde ruiten te hechten, te plakken of aan te brengen, waardoor het uitzicht van de bestuurder kan worden belemmerd, dan wel het percentage doorgelaten zichtbare licht wordt gehinderd.
Hierop behoort gelet te worden bij de jaarlijkse keuring van het voertuig. “Wij letten er wel op bij de eerste keuring, maar wij doen geen herkeuring. Dat is uitbesteed aan particulieren en moeten zij hierop toezien”, zegt het hoofd van de afdeling Keuringen van de Politie. Er rijden auto’s rond met folie die slechts 15 of 20% licht doorlaten. Die zien er dan ook pikzwart uit. Bij overtreding hiervan staat er een boete. Bij de politie is men nog niet uitgediscussieerd of de bestuurder bij betrapping gelijk de folie van de ruiten moet verwijderen. Er zijn hier voorstanders van, maar tegenstanders zeggen dat de bestuurder niet gedwongen mag worden om de folie terstond te verwijderen. Raar, want hierdoor wordt een verboden situatie waar net een boete voor uitgedeeld is, gewoon is stand gehouden.
Een speciale groep vormen de hoogwaardigheidsbekleders en mensen die vanwege hun positie extra veiligheidsvoorzieningen nodig hebben. Aan hen kan de minister van Justitie en Politie op verzoek op basis van veiligheid en gezondheid ontheffing verlenen om de voorruit en alle overige ruiten in afwijking van het Rijbesluit verder te verdonkeren. De kans dus dat u in het verkeer niet ziet wie er naast u rijdt en wat mogelijk zijn snode plannen zijn, is groot. Ook een beschrijving van de bestuurder geven die u net heeft aangereden of afgesneden, is vaak niet mogelijk. Zelfs als u verkeersfatsoen verleent, ziet de andere bestuurder u niet om hiervan gebruik te kunnen maken, omdat kijken door met folie verdonkerde ruiten vrij vermoeiend kan zijn, zeker in regenweer.

error: Kopiëren mag niet!