Oppositie bedrijft politiek met groei staatsuitgaven

1 Oppositie bedrijft politiek met groei staatsuitgaven‘De uitgaven van de overheid groeien mee met de inflatie en de economische groei. Het is dus niet onlogisch dat de uitgaven zijn meegegroeid. Het is evenwel jammer te moeten constateren dat de regering nog onvoldoende erin is geslaagd om de inkomsten van de staat te verhogen’, zegt MC-parlementariër Henk Ramnandanlal. Het assembleelid meent dat de oppositie politiek speelt met de cijfers, die aantonen dat de overheidsuitgaven excessief zijn gestegen. De Financiële Nota voor het begrotingsjaar 2013 vermeldt dat de overheidsuitgaven met ruim SRD 350 miljoen zijn toegenomen in vergelijking met het jaar daarvoor. ‘Als de economie groeit, worden de behoeften en diensten van de staat groter. De oppositie behoort dat te weten. Men wil politiek bedrijven met de cijfers, zo vlak voor de verkiezingen’, zegt Ramnandanlal. Het assembleelid is van oordeel dat niet alleen bij deze regering het cashflowprobleem speelt, maar ook bij de voorgaande was dat het geval. Hij staaft dit met het gegeven dat de regering Bouterse een schuld overnam van de vorige regering van SRD 300 miljoen aan achterstallige betalingen aan leveranciers. Opeenvolgende regeringen zijn volgens de politicus in gebreke gebleven te zorgen voor groei van staatsinkomsten.
Stabiliteit en Vooruitgang van de Front partijen aan diggelen
‘Was het zo dat het BBP tien jaren geleden ongeveer SRD 4 miljard bedroeg en de inkomsten van de staat dicht tegen de 35% van het BBP was, vandaag de dag is de Surinaamse economie ongeveer SRD 16 miljard waard, maar de inkomsten van de staat zijn gedaald naar 23% van het BBP. Het verhaal van stabiliteit en vooruitgang van de Front-partijen werd hiermee aan diggelen geslagen en het bleek dat het cash flowprobleem een structureel probleem was.’ Het verschil is dat deze regering er volgens Ramnandanlal transparant over is en krijgt De Nationale Assemblee (DNA) wel de cijfers over de realisaties. De volksvertegenwoordiger zegt optimistisch te zijn over de groei van de economie in de komende periode. Het zal wel weer een groei zijn op basis van investeringen in de niet-duurzame mijnbouwsectoren wat we de afgelopen 10 jaren hebben gezien. ‘Uit het feit dat de oppositiepartijen deze cijfers op deze manier brengen, kan ik alleen maar concluderen dat men kennelijk al in de verkiezingscampagne is. Terwijl de economie groeit, is de staat kennelijk erg inefficiënt in het innen van gelden die de staat toekomt op basis van de huidige wetgeving. Daarbij genomen hebben we te maken met tijdelijke verschijnselen van de goudprijs, die omlaag schiet en dus de staat inkomsten moet ontberen’, concludeert Ramnandanlal.

error: Kopiëren mag niet!