Intensievere samenwerking actoren voor verhoging rijstproductie

Een intensievere samenwerking tussen alle belangengroepen in de rijstsector is een noodzakelijke conditie om te komen tot productieverhoging. Zo stelt de Politieke Vleugel van de FAL (PVF) in haar prognose over de verwachte ontwikkelingen in de rijstsector voor 2014. De partij blikt gunstig terug op ontwikkelingen in de sector. PVF-voorzitter Soedechand Jairam baseert de gunstige kijk op investeringen die zijn gedaan op financieel en technisch vlak in de sector, die garanties moeten vormen voor het behalen van een hogere productie dit jaar. Maar er zijn nog tekortkomingen op het organisatorisch vlak. De partij wil ernaar toe werken dat die prikkels worden gegeven, zodat een hogere organisatiegraad en verhoogde samenwerking kan worden bereikt in de sector.
De PVF wil daarom volgens haar voorzitter gedurende het jaar bijzondere aandacht schenken aan de bewustwording voor de noodzaak tot samenwerking. In een sterk concurrerende wereld zal een afgezonderde onderneming vrijwel nimmer het gestelde doel kunnen bereiken. Samenwerking is volgens de PVF-voorzitter essentieel voor de opvoering van de nationale productie en inkomensvorming van de bevolking via een verhoogde innovatiecapaciteit en productiviteit. Een effectieve en intensieve informatiecampagne om de organisatie en samenwerking in de sector te stimuleren, is een pre. De partij verwacht dit jaar verbetering in de productie ook omdat de rehabilitatie van de diverse rijstpolders in Nickerie in de afgelopen jaren ter hand is genomen, voorts ook de verbeterde irrigatie, voorlichting en zaaizaadvoorziening. Vanwege de rehabilitatie van de rijstpolders en de optimalisering van de pompen van Wakay zijn de kosten van waterbeheer en transport afgenomen.
De verbeterde infrastructuur, goede voorlichting en hoogwaardig kwaliteit zaaizaad hebben geleid tot verbetering van de kwaliteit en opbrengst. Deze maatregelen hebben geresulteerd in verdere verhoging van de efficiëntie en de productiviteit. Mede vanwege de verbeterde toegang tot kapitaal is de inzaai van deze kapitaalintensieve sector toegenomen. Aan de andere kant blijkt dat vanwege de sterke toename van de huidige wereldvoorraden van rijst, de prijzen op de internationale markt vermoedelijk op korte termijn niet gaan stijgen, terwijl over de inputprijzen het moeilijker is om die voorspelling te maken.

error: Kopiëren mag niet!