Frits Moesafirhoesein: ‘Drie jaar lang is NDP niet geweest bij onze structuren’

Frits Moesafirhoessein‘Die jaar lang is de NDP niet geweest bij onze werkers, de structuren van de partij’, beweert het NDP-assembleelid Frits Moesafirhoesein tegenover Dagblad Suriname. Dit heeft ertoe geleid dat ruim van tevoren speciaal voor de werkers van het district, een oudjaarshappenning was gepland. Toevalligerwijs viel deze dag samen met de dag waarop ook de partijleiding haar oudjaarstoespraak hield in Ocer, namelijk afgelopen vrijdag. Dit resulteerde erin dat de NDP-toppers onder wie Moesafierhoesein, het NDP-hoofdbestuurslid Stefanus Koorndijk, dc Aroenkoemar Ramdhani en de partijstructuren schitterden van afwezigheid in Ocer. ‘Zij waren laat met hun programma, we hadden het secretariaat van de partij al drie weken van tevoren gemeld dat we een NDP-jaarafsluiting met onze structuren zouden hebben in het district’, bekent Moesafirhoesein. Hij onderkent eveneens dat hij uitgenodigd was om vrijdag aanwezig te zijn in Ocer.
De NDP-toppers in het district hebben er wel zorg voor gedragen dat drie bussen met NDP’ers afgevaardigd waren naar Ocer om de jaarafsluitingsvergadering bij te wonen. ‘Dat hebben we wel gedaan’, zei Moesafirhoesein en legt uit dat hij helemaal niet verkeerd heeft gehandeld door afwezig te zijn in Ocer. ‘Weet je hoevelen niet zijn geweest? Wat heb ik verkeerd gedaan?’
Anderen binnen het district beweren dat er in dit geval sprake is van misleiding van het Saramaccanse volk. ‘Tegen de wil van de partij hebben ze hun eigen feestje georganiseerd.’ Verder zou dit de zoveelste keer zijn dat de NDP-toppers van Saramacca hun niet loyale zijde hebben getoond aan de leiding van de partij. Hoofdbestuurslid Stefanus Koorndijk was niet bereikbaar voor commentaar.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!