‘Hooghart, een tegengestelde Mandela: chanteren, zwart maken, ophitsen en verdelen’

Op 4 december gelastte de rechter beslaglegging op de rekeningen van Nationale Loterij (NLS). Zij heeft ten minste SRD 1.4 miljoen onwettig geïnd. Ook talrijke rapporten van het ministerie van Justitie en Politie, de Adek, juristen en VCS stelden deze onwettige inning vast. Hooghart zet bedrijven al jaren onder druk om te betalen. Anders gebruikte hij wapens als eigenrichting, smaad en laster, ophitsen van rassen en klassen en zijn netwerken tegen hen. Afpersing en/of afdreiging dus. Zelfde stijl als in de politiek. Enige herkenning? Sommigen betalen nog steeds. Om “extra koppijn” te voorkomen. Ook in de politiek.
Tropicana, Mirage, Savannah en vooral Suribet gingen de strijd aan, werden beschuldigd, gesaboteerd, maar kregen gelijk. Toch stellen zij, dat indien kan worden bewezen dat deze gelden als salarissen zijn gebruikt en niet door Hooghart, zij voorwaardelijk bereid zijn kwijtschelding te verlenen. De overheid, wellicht het Openbare Ministerie, moet onderzoek doen naar mogelijke afpersing of afdreiging alsook de NLS-boekhouding.
De NLS heeft inkomsten via Intralot. Ze hoort daarmee haar verplichtingen na te komen. De financiële controle van NLS is geregeld in liefst 6 wetsartikelen (Landsbedrijvenverordening 1971). Directeur Hooghart deed geen rapportages, liet de gelden niet storten, maar ophalen. Het is niemand duidelijk of de gelden het personeel of Hooghart ten goede kwamen.
Ten slotte, de heer Ronald Hooghart heeft vanwege het stoppen van deze onverschuldigde betalingen, zijn onwaardigheid getoond. Zowel moraal, wet en respect alsook ondernemersschap, eerbare beroepen en natievorming zette hij op het spel. Racisme (gokbranche en koelie coupe), sexisme (“stuur die dame van die trekking voor me”), laster (personen, bedrijven, juristen, politie en ambtenaren), disrespect voor instituten (wie is de korpchef?, beledigen minister Belfort), geldsmokkel (CBN brengt dollars in koffers weg) bleken zijn enige wapens en dan nog durven praten over Mandela?
Jules Ramlakhan

error: Kopiëren mag niet!