Harish Monorath nieuwe deken Surinaamse Orde van Advocaten

harishBij de verkiezingen van de deken voor de Surinaamse Orde van Advocaten, die gehouden werd op zaterdag 21 december, is Harish Monorath met 30 stemmen als grote winnaar uit de bus gekomen. Humphrey Schurman kreeg 24 stemmen, Teresa Patterson kreeg 21 en Sharmila Banarsi wist een aantal van 2 stemmen te behalen. In een vraaggesprek met Dagblad Suriname heeft de nieuwe deken, toen nog kandidaat, aangegeven dat hij zich zal inzetten voor een eigen gebouw voor de Orde van Advocaten. Verder wil hij zich ook inzetten voor de status van de stagiaire advocaten. Er moet een wettelijke regeling komen die duidelijk aangeeft binnen welke termijn personen worden benoemd dan wel toegelaten als advocaat.
Monorath is ook voorstaander van het wijzigen van de Advocatenwet om op die manier de rechtspositie van de advocaten te garanderen. Thans is het zo dat universiteitsstudenten afstuderen met de titel bachelor of laws of master of laws. In de huidige Advocatenwet is geregeld dat een persoon de titel ‘meester in de rechten’ moet hebben om toegelaten te worden tot de advocatenwereld. De Anton De Kom Universiteit heeft hierop geanticipeerd door de master Surinaams rechtsstudenten de titel ‘meester in de rechten’ toe te kennen als zij zijn afgestudeerd. Het studieprogramma is dan ook als zodanig opgebouwd. Monorath vindt verder dat advocaten in de gelegenheid gesteld moeten worden om over juridisch, wetenschappelijke aspecten te kunnen delibereren.
Genaro Alpin
.

error: Kopiëren mag niet!