Pet’s Promotion verslaat dc Karta-Bink in kort geding

Dc BinkIn de kwestie tussen de districtcommissaris (dc) van Commewijne, Ingrid Karta-Bink, en het gezicht achter Pet’s Promotion, Jairadj Gajadien, is er uiteindelijk een oplossing bereikt. Eerder deze week was het kort geding dat Gajadien had ingesteld tegen Karta-Bink fris in de media. De zaak werd gister afgehandeld voor de rechter, mr. Ingrid Lachitjaran. En uiteraard is de uiteindelijke afloop in voordeel van Gajadien, met de nodige duw in de rug van de minister van Regionale Ontwikkeling, Stanley Betterson.
Op 11 november 2013 werd een verzoek ingediend voor het organiseren van kermisactiviteiten in het district Commewijne. Dit verzoek werd ingediend op naam van de vrouw van Gajadien. Er werd een vergadering gehouden. Want het is al een hele poos zo, dat er bepaald is door de dc dat vergunningen voor kermisactiviteiten alleen voor de grote vakantie kunnen worden ingediend. Na overleg is de dc tot het besluit te komen toch de vergunning toe te wijzen, maar dan niet voor de drie weekenden die werden gevraagd, maar voor slechts één weekend. Het gaat om drie weekenden binnen de periode 13 december 2013 tot en met 4 januari 2014. Daar was de showorganisator het niet mee eens, omdat hij reeds investeringen had gepleegd voor de drie weekenden. Tegen deze beslissing van de dc is bezwaar aangetekend bij het ministerie van RO en werd de zaak aan de minister voorgelegd. Die heeft echter nagelaten op het bezwaarschrift te reageren. Dit heeft geleid tot de bijeenkomst in de rechtszaal gisteren.
Er is door de partijen een middenweg gevonden, een zogenoemde schikking. Na overleg met haar raadsman heeft de dc aangegeven te blijven staan bij haar eigen besluit. Als de minister haar dezelfde dag nog een schrijven stuurt waarin staat dat zij de vergunning moet verlenen aan Pet’s Promotion, dan zal zij die instructies in zijn geheel opvolgen. Maar zelf stapt ze niet af van haar eerdere beslissing voor het toezeggen van één weekend. De vertegenwoordiger van het ministerie belde Betterson en vroeg of hij akkoord gaat met het voorstel. Hij stemde in. Omdat een van de drie weekenden reeds om zijn, gaat het kermis door voor de overige twee. De spoed en bereidwilligheid waarmee de minister heeft ingestemd zijn ook omstandigheden die we niet elke dag meemaken. Uiterlijk morgenochtend kan de goedkeuring van de vergunning te verwachten zijn en zal de zaak dan worden ingetrokken. Uiteindelijk dankzij de willige houding van de minister, komt Gajadien als winnaar uit de bus.

error: Kopiëren mag niet!