Gregory Rusland: 2013 was ‘Jaar van Zorg’

terublik npsNPS-voorzitter Gregory Rusland typeert 2013 als het ‘Jaar van Zorg’. ‘De tekenen zijn er. Begin 2013 sprak men nog vol lof over deviezenreserve van meer dan 1 miljard, maar het is verwachtbaar dat we eind 2013 koersen richting US$ 700 miljoen aan deviezenreserve.’ Rusland heeft ook geen hoge verwachtingen over 2014. De NPS-topper had verwacht dat de regering goed op spoor zou zitten, maar met al de mogelijkheden die ze had, is ze er toch niet in geslaagd uitvoering te geven aan zaken uit het beleid. Rusland noemt als voorbeeld de uitvoering van het SGS controlesysteem, dat voor veel problemen heeft gezorgd voor de handel en de investerings(productie)sector. Ook heeft deze regering een ziektekostenregeling weten door te drukken, waarvan zelfs de minister van Volksgezondheid bitter weinig afweet.
De NPS-voorzitter haalt ook de verspilling van miljoenen staatsgelden aan met de aankoop van dure niet gebruikte leerboeken uit Nederland door het Minov. Dit alles komt terug op het onvermogen van de huidige regering om op een gebalanceerde manier uitvoering te geven aan beleidsmaatregelen. Het blijft volgens de NPS-voorzitter rommelig bij de coalitie. Zeker als we merken dat ook ministers de laan zijn opgestuurd, waarbij we niet eens weten of zij schuldig zijn geweest aan het falen op hun beleidsgebieden. Rusland noemt hierbij de kwestie van de minister van Financiën, die zich distantieerde van beleidsmaatregelen die zijn uitgevoerd, zoals het SGS controlesysteem.
Rusland maakt zich grote zorgen over het bestedingsgedrag van de regering. De NF-topper zegt dat er nog steeds veel meer geld wordt uitgegeven dan verdiend wordt door de staat. ‘Het is zorgelijk dat de overheid ondanks zij meer inkomsten heeft gehad in het afgelopen jaar, toch niet blijkt uit te komen, vanwege een enorme toename van haar uitgaven.’ De NPS-topper heeft ook een zwaar hoofd over de gouddeals die gesloten zijn. ‘Ze zullen nu en in de toekomst een enorme druk teweeg brengen op de middelen van de belastingbetaler.’ Rusland betoogt verder dat deze enorme investeringen geen garantie zullen bieden voor het terugverdienen van de gelden, vanwege het ontbreken van een kader waarlangs de controle op de geïnvesteerde middelen kan worden uitgeoefend. De garantie voor het terugverdienen is er ook niet, vanwege volgens de politicus de zeer gevoelige omstandigheden in de goudsector, waarbij de kosten voor de productie van goud enorm gestegen zijn, terwijl ook de inkomsten zijn verminderd vanwege de lage marktprijs.
De NPS-topper vindt het jammer dat de regering koppig doorgaat met haar kapitaal verspillend beleid. De regering blijft het onvermogen bezitten om genoeg garanties in te bouwen voor de continuïteit van zaken die ze wenst te implementeren op basis van populistische oogpunten. Rusland hoopt dat er in 2014 nog een ombuiging komt van het beleid van de regering en zij zal koersen richting verantwoord bestuur. De tekenen wijzen volgens Rusland erop dat er echter nog meer populistische handelingen zullen worden uitgevoerd in het nieuwe jaar, die een enorme druk op de staat zullen leggen in vooral financieel opzicht. ‘Ik voorspel niet veel goeds voor 2015. Er zal in 2015 een regering moeten aantreden die met heel veel inzicht, zorg en tact het beheer van Suriname zal moeten overnemen om ons uit de gecreëerde problemen te halen’, aldus NPS-voorzitter Rusland.

error: Kopiëren mag niet!