Voorzichtigheid naar aanloop jaarwisseling

Met de ingang van de tweede helft van de maand december is de aanloop genomen naar de afsluiting van het jaar 2013. Het is een periode waar naar Surinaamse traditie een beetje losser wordt geleefd. Er wordt veel samen gegeten en gedronken en met vuurwerk sluiten we elk jaar af. Het is een periode waar veel buitenlanders – voor een deel familieleden van ons – hier aanwezig zijn om de losse gezellige sfeer mee te maken. Het is van belang dat de burgerij te midden van het tumult van de jaarwisseling haar bewustzijn bewaart. Het oog op de veiligheid op straat en in huis en de verantwoordelijkheid op zichzelf en de medeburgers niet verliest. Slijterijen maken overuren om drank te bezorgen. Alhoewel dat ook tot de gebruiken van tenminste de laatste jaren behoort (dat er relatief meer in december wordt gedronken), is vooral hier waakzaamheid geboden. Aangeschoten worden en brokken in het verkeer gemaakt, met als gevolg schade aan het eigen en andermans leven en goed. Maar ook in huiselijke kring wil het wel eens misgaan, want oude vetes kunnen oplaaien, opgekropte gevoelens naar buiten komen. Zonder de bonafide handel te boycotten, moet de politie haar oproep herhalen wat betreft het gebruik van alcohol in relatie tot deelname aan het verkeer, maar ook tijdens feesten. Dus dat er met mate wordt gedronken. De politie zelf heeft vanwege haar diensten een beeld waar de plaatsen over het algemeen zijn waar men dronken achter het stuur kan gaan zitten. December is in bepaalde kringen ook een hoog seizoen wat betreft huwelijken. Op dronkenschap in het verkeer moet de politie harder gaan optreden. De politie moet echter zelf echt gaan geloven in de regels betreffende het verkeer. Het is onmogelijk dat een politieagent een burger die helemaal bezopen is, afzet bij zijn auto en omstanders vraagt om erop toe te zien dat deze burger niet hangt maar direct in zijn wagen stapt en wegrijdt. Ook snelheden in het verkeer moeten extra worden gecontroleerd, maar de politie heeft de laatste tijd de neiging om in afgelegen gebieden verkeerdeelnemers op de bon te slingeren. Enige keren hebben wij gesteld dat het publiek geheim is dat het verkeer massaal de snelheidsregels in Paramaribo overtreedt zonder dat de politie enige maatregel neemt. Een voorbeeld is de Mr. J. Lachmonstraat. Ook op de Oost-Westverbinding, de M.L. Kingweg en de wegen die leiden naar het binnenland wordt structureel hard gereden, zonder dat de politie echt optreedt. Alleen bij een ongeval leest men dat er hard was gereden. Een punt van waakzaamheid is ook het afschieten van vuurwerk. Terecht is enige dagen terug opgemerkt dat wat de veiligheid betreft, de nadruk niet alleen moet liggen bij de ogen, maar ook op de handen. Door de regering is min of meer aangekondigd dat ook de verkooptijd van vuurwerk zal worden ingekort gedurende de dag. Een terechte maatregel. Wanneer het echter gaat om vuurwerkmaatregelen dan moet niet verloren worden dat Suriname zijn eigen charme heeft wat betreft vuurwerk. We hebben een decennialange traditie die soms overgaat van generatie op generatie. Soms hebben families vuurwerktradities die men aangrijpt om de binding te bandrukken. Alhoewel pogingen van de autoriteiten, waaronder brandweer, zeer geapprecieerd worden, is het belang dat we tradities met exportwaarde niet teniet doen. Onze binnenstad is voor een deel van hout, er is dus brandgevaar. De pagara-estaffette in hartje stad is inmiddels een toerismeproduct geworden en het behouden waard. Weliswaar moet de brandweer manieren bedenken om te voorkomen dat er branden ontstaan. Een goede planning van de estafette met betrokkenheid van de brandweer is van enorm belang. Aan het eind van het jaar lijkt er een opleving te komen in de lichte criminaliteit. Er zou naar verluidt een druk ontstaan op iedereen om te verwennen. Het bedrijfsleven moet op dit stuk alert zijn en de politie moet via de VSB en bijvoorbeeld de Vereniging van Winkeliers proberen om preventieve maatregelen door te voeren tegen deze periode. Voor sommige bedrijven is het jaareinde hoog seizoen, waardoor ook een zware druk ontstaat op het personeel. De regering heeft voor een aantal bedrijven al verruimde werktijden toegestaan. Het einde van het jaar moet ook plezierig zijn voor de medewerkers in de bedrijven. Het is van belang dat werkgevers hun werknemers motiveren om in het hoog seizoen extra de handen uit de mouwen te steken, maar in ruil moeten de regels wel in acht worden genomen. In aanloop naar Kerst en Oud- en Nieuwjaar is een aantal Surinaamse tradities opgebouwd, waarnaar volwassenen met weemoed naar terug kijken. Men zou graag die periode in dezelfde leeftijd weer zorgeloos mee willen maken, alleen het kan niet. Daarbij hoort een aantal (onechte) zaken zoals de Kerstman. Volwassenen, ook de politici, moeten zich onthouden van daden die een inbreuk maken op het plezier van de kinderen. We naderen een tijd waarin wij ook veel eten. Ook hier is zeker voor een aantal groepen voorzichtigheid geboden. We gaan nu in de komende twee weken richting de jaarwisseling. Voor velen is het een speciale tijd. Gehoopt wordt dat personen, individueel maar ook in gezins-, familie- of ander verband, genieten van deze periode. We moeten echter blijven werken, verantwoordelijkheden niet verwaarlozen en de veiligheid van onszelf en derden niet veronachtzamen. Samen kan het een leuke tijd worden.

error: Kopiëren mag niet!