Wilfred Leeuwin: ‘Opdracht stopzetten 10 minuten Jeugdjournaal was incident’

untitledDe opdracht tot het stopzetten van het 10 minuten Jeugdjournaal beschouwt voorzitter Wilfred Leeuwin van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) als een incident. De SVJ-topper die in eerste instantie de kwestie beoordeelde als censuur, kwam na gedegen onderzoek naar het voorval tot de conclusie dat het om een incident ging. Leeuwin tekent echter scherp aan dat de SVJ elke vorm van censuur veroordeelt. ‘Ingrijpen is censuur en verwerpelijk, omdat men komt aan het recht van vrije meningsuiting’, benadrukt Leeuwin. Media-icoon Nita Ramcharan is ook van mening dat in het onderhavige er sprake geweest is van een incident. Zowel Leeuwin als Ramcharan vindt het groots van STVS-manager Shirley Lackin om de fout toe te geven en het programma alsnog in extenso uit te zenden. Ramcharan: Als er hoor en wederhoor gepleegd is en correctie publiekelijk is gedaan, dan is de kous af. Evenals Leeuwin verwerpt zij elke vorm van censuur. Censuur heeft vrijwel onder elke regering plaatsgevonden. ‘Dit gebeurt trouwens niet alleen bij de overheid, maar ook bij mediabedrijven in de private sfeer’, laat Ramcharan weten.
Bij de staatszender gebeurde dat recent in mei 2007 waar van regeringszijde inbreuk werd gepleegd in een uitzending van het programma ‘Suriname Vandaag’ waarin het onderwerp China-Taiwan werd besproken. Twee jaar daarna werd in juli 2009 een programma van Suriname Vandaag dat gewijd werd aan de Vernieuwingsbeweging van de VHP van regeringszijde onderbroken en stopgezet. In beide gevallen van censuur werd de opdracht gegeven door ex-vicepresident Ramdien Sardjoe. De SVJ-voorzitter heeft zowel de redactieleiding van het 10 minuten Jeugdjournaal als die van de STVS aangehoord. De programmadienst die belast is met de screening van alles wat dagelijks wordt uitgezonden, heeft maandagavond op grond van eigen inzichten het programma uit de ether gehaald. Achteraf bleek zij dit gedaan te hebben vanwege volgens hen de gevoeligheid van het uitgezonden onderwerp over de decembermoorden. ‘De STVS-directie noch de regering heeft iets geweten van deze inbreuk’, laat Lackin weten. Zij heeft het materiaal zelf bekeken dinsdagochtend en oordeelde dat er niets gevoeligs in verwerkt was en dus in zijn geheel mocht worden uitgezonden. Ramcharan geeft echter mee dat de overheidszender wel duidelijker moet zijn in de instructies die worden gegeven voor wat betreft de screening van de uitzending. Zulks om te voorkomen dat die voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. Lackin vertaalt het gebeuren als een incident en vindt het jammer dat de zaak zo is verlopen. Henna Draaibaar die leiding geeft aan de Jeugdjournaalredactie vindt dat er wel terdege sprake geweest is van censuur. De fout is gecorrigeerd, de STVS is in contact getreden met de redactie van het Jeugdjournaal, maar dat neemt niet weg dat het programma was stopgezet en dat is censuur.
De Amerikaanse ambassadeur, Jay Anania, heeft ook haar bezorgdheid kenbaar gemaakt naar de leiding van het Jeugdjournaal over het voorval.
Dagblad Suriname sprak dinsdagmiddag met Draaibaar die voorts zei dat die bewuste uitzending over de 8 decembermoorden later op de dag wordt uitgezonden, gevolgd door een ander item waarin het onderwerp censuur breed belicht wordt voor en door jongeren.
Woordvoerder Cliff Limburg van het kabinet van de president volstond met de reactie van STVS-manager Lackin, dat de regering op geen enkele wijze betrokken is bij dit incident.

error: Kopiëren mag niet!