Interim bestuur brandweer houdt vandaag bondsverkiezingen

Vandaag organiseert het interim bestuur, onder leiding van Stephen Kassankarijo, nieuwe bondsverkiezingen bij de brandweer. De verkiezingen vinden plaats onder toezicht van een onafhankelijke derde. In eerste instantie zou de Bemiddelingsraad de verkiezingen organiseren en toezicht houden. Maar dat kan alleen als er een overeenkomst is tussen beide partijen, laat Ulrich Coats, lid van de actiegroep, weten. Coats zegt dat het geen verplichting is om een onafhankelijk orgaan te hebben dat toezicht houdt op de verkiezingen. Maar het interim bestuur heeft er voor gekozen om vandaag een onafhankelijke derde erbij te halen. De actiegroep heeft een lijst ingediend die wordt voorgezeten door Clifton Pahawalkhan. De andere kandidaat is Romeo Bohr. De derde kandidaat is komen weg te vallen, omdat die volgens de statuten niet voldeed aan de voorwaarden. De aankomende voorzitter moet de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt.
Op 16 juli schreef John Seedorf een algemene ledenvergadering (alv) uit. De bedoeling was om te praten over nieuwe bestuursverkiezingen. De initiatiefnemers voor nieuwe bestuursverkiezingen zijn G. Vyent, J. Pinas, Ulrich Coats en de heer Diko. Op die vergadering werden de leden van de actiegroep geschorst. De actiegroep merkte op dat het bestuur van de brandweer er al 24 jaar aanzit en in die 24 jaar zijn er geen bestuursverkiezingen gehouden. Volgens de statuten zouden om de 3 jaar verkiezingen moeten worden gehouden. Seedorf zegt dat er in de 24 jaren geen verkiezingen zijn geweest, maar dat hij, Seedorf, in 1997 bij acclamatie is gekozen en in 2011 toestemming heeft gehad om bepaalde zaken verder af te handelen.
Coats benadrukt dat de bond uit 1 voorzitter en minimaal 7 leden moet bestaan, maar dat zulks momenteel niet het geval is. De bond bestaat thans uit 5 leden. Verder zegt Coats dat de contributiegelden niet op de rekening van de bond worden gestort, maar op de rekening van John Nasibdar, terwijl die niet eens brandweerman meer is. Er is nooit in 24 jaar een financieel verslag verschenen vanuit de bond.
De actiegroep vroeg de hervatting van de alv aan, maar Seedorf gaf aan dat de geschorste leden geen vergadering kunnen aanvragen. De schorsing zou gelden tot er verandering kwam in het gedrag van de actiegroep. Er werd toen door de leden zelf een alv voorgeschreven en daar werd het bestuur onder leiding van Seedorf afgezet en werd er een interim bestuur gekozen.
Volgens John Seedorf is hij nog steeds de voorzitter van de bond bij de brandweer. Ook bestaat volgens hem geen interim bestuur, omdat dit nergens voorkomt in de statuten. Noch minder zou een interim bestuursverkiezingen kunnen organiseren, meent Seedorf. Het interim bestuur gaf ook de gelegenheid aan Seedorf om zich kandidaat te stellen.
Vandaag wordt er een nieuwe voorzitter gekozen. Beide besturen beweren de wettige bond te zijn. Afgelopen maandag heeft voorzitter Seedorf na 5 maanden de verdaagde vergadering hervat. De opkomst was zeer laag en de vergadering werd toen weer verdaagd. De leiding van de brandweer heeft zich nooit laten horen in deze zaak.
Bij de bond van de brandweer is het nu zover gekomen dat 2 groepen beweren de rechtmatige bond te zijn.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: