Herstart naschoolse opvang St. Antoniusschool Galibi op 5 december

Herstart naschoolse opvang StUiterlijk 5 december en in plaats van 79 kinderen zullen 110 leerlingen, inclusief leerkrachten en kleuters, meedoen met de herstart van de naschoolse opvang op de St. Antoniusschool te Galibi. Dit is overeengekomen tijdens een tweedaags oriëntatiebezoek van een delegatie van de Commissie Naschoolse Opvang aan het dorp. Vertegenwoordigers van verschillende functionele organisaties, ouders, leerkrachten en lokale politici woonden de bijeenkomst bij. Het dorpsbestuur wil dat in het belang van de schooljeugd dit project structureel en in teamverband aangepakt wordt. De gemeenschap zal uiteraard betrokken worden bij deze nieuwe aanpak van het project. Met deze vorm van zienswijze van het dorpsbestuur ziet de commissie het dorp als een rolmodel in deze nieuwe aanpak. Ook de ouders zullen het belang van het project moeten inzien. Ze zullen meer bewegingsruimte hebben om hun activiteiten te ontplooien.
Aan de schooljeugd zal gegeven worden, waarop ze het volste recht hebben. Met de herstart van de opvang zal men ook de mogelijkheden bekijken om lokaal menu op tafel te zetten. Zo zal het plaatselijke ondernemerschap een boost krijgen. De keuken zal bemand worden door lokale krachten. Het dorpsbestuur zal erop toezien dat de voeding voor de kinderen niet meer op een ongeschikt uur aangevoerd wordt. De herstart van het project ziet het bestuur als een uitdaging, omdat het in de boezem van het dorpsbestuur is terechtgekomen. De naschoolse opvang was bijkans 3 weken ‘on hold’ gezet.

error: Kopiëren mag niet!