BGVS huldigt jubilarissen

BGVS huldigt jubilarissenHet staatsmedicijnenbedrijf BGVS heeft een aantal jubilarissen gehuldigd. De president-commissaris (pc) van dit bedrijf, mr. Aroen Jadoenathmissier, was daarbij aanwezig. Hij is van mening dat de mensen die hard werken in de bloemetjes gezet moeten worden, aangezien successen mede door hun inspanning, inzet en integriteit worden behaald. De pc hield een toespraak met een motiverend karakter. Hij hield de aanwezigen voor dat zij meer dan ooit de wettelijke doelstellingen van BGVS gestalte zullen geven. Primair heeft het BGVS tot taak zorg te dragen voor de beschikbaarheid van kwalitatieve en betaalbare geneesmiddelen voor de samenleving. Het een en ander hieromtrent zal worden uitgewerkt in een strategisch actieplan 2013- 2017, welke in samenspraak met de directie van het bedrijf uitgevoerd zal worden.
‘Het is van eminent belang dat medicijnen te allen tijde beschikbaar zijn en dat deze betaalbaar moeten blijven. BGVS maakt zich dan ook sterk voor een prijsverlaging van medicamenten, die op zeer korte termijn zijn beslag moet vinden. Er zijn hiertoe reeds exercities uitgevoerd en aanbevelingen gedaan.’ De pc geeft de verzekering dat medicijnen vanwege BGVS op zeer korte termijn goedkoper zullen worden. Overigens zal de beschikbaarheid van de geneesmiddelen, welke thans tussen de 75 -80% ligt, verhoogd worden naar rond de 95%. Een zorgpunt is ook de importprocedure. Die moeten vereenvoudigd worden. Het kan nooit zijn dat medicamenten blijven liggen op de haven, terwijl het volk deze dringend nodig heeft.
De raad van toezicht zal zich beijveren om ook hierin in samenwerking met de betrokken actoren verbetering te brengen en alle bottle necks te elimineren. Immers een gezond volk is noodzakelijk voor de ontwikkeling van het land, stelde de pc. ‘Concurrentie is ook in deze branche een gezonde zaak, maar dan moet het gaan om eerlijke concurrentie. Wij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarbij de geneesmiddelenvoorziening up to date moet zijn. Winst is geen primair oogmerk van het BGVS. Het BGVS is ISO gecertificeerd en dat brengt uiteraard eisen met zich mee. Je moet continu evalueren en waar nodig zaken bijstellen en je moet innovatief zijn. Wij moeten met ons allen dit bedrijf tot grote hoogten stuwen.’
De pc is zich ervan bewust dat een aantal obstakels, die zowel intern als extern van aard zijn, het een en het ander in zijn werk bemoeilijken. Daarom wordt er thans binnen BGVS keihard gewerkt om deze obstakels met succes te overbruggen. De arbeidsomstandigheden moeten daarom altijd optimaal zijn en indien nodig zal verbetering hierin gebracht worden. Tenslotte bedankte de heer Jadoenathmissier de directie, het personeel en in het bijzonder de jubilarissen, die niet altijd onder ideale omstandigheden hun krachten hebben gegeven aan het bedrijf.

error: Kopiëren mag niet!