Onafhankelijkheidsboodschap DA91

DA91 feliciteert de totale Surinaamse samenleving met de viering van 38 jaar staatkundige onafhankelijkheid. De partij werpt op zo een moment een terugblik naar het verleden en tegelijk geeft zij haar kijk op de toekomst van dit geliefd land. DA91 heeft een wens voor de dagen, maanden en jaren die voor ons liggen en dat wordt als volgt onder woorden gebracht. DA 91 wil verheffing van land en volk. God zij met ons Suriname, nu meer dan ooit wanneer het overeind houden van ethische normen en waarden geen eenvoudige opgave meer is, doch cruciaal is voor een geestelijk gezond volk en verheffing van ons land. Want hoe wij hier ook samen kwamen, aan zijn grond zijn wij verpand. Het Surinamerschap kent volgens de partij geen huidskleur, religieuze of politieke kleur. Een ware Surinamer bestempelt anderen niet als staatsvijanden, stagiaires en huurlingen. Een ware Surinamer slaat de handen inéén om dit ons geliefd land te verheffen boven nepotisme, vriendjespolitiek en criminele heerschappij. Mogelijkheden en kansen moeten niet niet beperkt worden door afkomst, politieke kleur en vooral niet door geslacht. Dit is de richtlijn die elke Surinamer al werkend in gedachten houdt. Een land waar recht en waarheid daadwerkelijk vrij maken en waarbij elke moordverdachte terecht staat ongeacht zijn positie in de maatschappij. Een land waar corruptie op alle niveaus bestreden wordt. Een land waarin burgers hun recht op vrije meningsuiting niet wordt onderdrukt middels bedreigingen met rancune en geweld. Als volk van Suriname zullen wij al wat goed is betrachten om dit ons geliefd land een respectabele en waardige plaats te blijven geven in de rij der naties. Wij zullen dan ook blijven strijden tegen elke persoon, elk instituut die rechtvaardigheid, democratische principes, transparantie en goed bestuur en de basismensenrechten op enigerlei wijze wenst aan te tasten. De strijd tegen allen die zich schuldig maken aan diefstal van staatseigendommen zetten wij in verhevigde vorm voort. Wij zullen niet buigen voor tirannie en roepen alle Surinamers op onbevreesd te staan met ons in de strijd voor een democratisch, rechtvaardig en respectabel Suriname. Immers, een volk dat voor tirannen zwicht, verliest meer dan lijf en goed, dan dooft het licht…. zoals bekende dichtregels luiden: “Stre def’ stre un no sa frede!”.

error: Kopiëren mag niet!