Zeven kilometer afwateringskanaal opgeleverd

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft het aannemingsbedrijf Sigfried Dahoe eind vorige week een zeven kilometer lang afwateringskanaal in het district Commewijne opgeleverd. Het gebied staat bekend als Sinabo en omgeving. Het kanaal loopt vanaf het Slootwijkkanaal dwars door vele percelen heen naar de Mindrinetikreek. Dit project is het initiatief geweest van Carlo Landus, voorzitter van het Comité Belangbehartiging Bewoners Commewijne Oost.
In gesprek met Dagblad Suriname benadrukt Landus dat hij geen projectontwikkelaar is, maar als medebewoner en voorzitter van het Comité heeft hij zich alle moeite getroost een oplossing te zoeken voor het probleem van wateroverlast, waarmee de bewoners al vele jaren te kampen hebben. Als bemiddelaar is het hem gelukt van het ministerie gedaan te krijgen dat er een kanaal is gegraven, waardoor het water niet meer blijft hangen. De bestaande dammen die er waren, zullen door kokers vervangen worden zodat de perceel-eigenaren ook het achterste gedeelte van hun perceel gemakkelijk kunnen bereiken. Landus zal in gesprek met het ministerie nagaan in hoeverre zij bereid is om ook voor de overige perceeleigenaren de zo noodzakelijke kokers te plaatsen.
De bewoners doen aan landbouw en hun producten worden via de oost-westverbinding op de markt en ook elders verkocht. Het ministerie heeft in overweging om de producten die de perceeleigenaren leveren zelf af te nemen, zodat zij een gegarandeerde afzet en gelijk ook een gegarandeerd inkomen zullen hebben. De volgende fase is dat de noordelijke kant van dit project ook nog moet worden opgeschoond. Het gaat daarbij om een afstand van ruim drie kilometers. De onderliggende documenten zijn al in orde gemaakt en op 23 oktober, dus ruim een maand geleden ook al ingediend. Het wachten is alleen nog op toestemming van de directeur van LVV, Gerrit Breinburg. Landus heeft goede hoop dat ook dit deel slagvaardig zal worden afgewerkt.

error: Kopiëren mag niet!