Minder polariserende jeugd noodzakelijk voor ontwikkeling

De woorden die bepaalde jongeren van een bepaalde politieke vereniging kiezen om aan te geven dat zij voorbeeldfiguren nodig hebben, zijn het bewijs dat die constatering inderdaad juist is. De jongeren in deze jongerenraad hebben voorbeelden nodig, althans de positieve beïnvloeding – zo die er mocht zijn – heeft niet in voldoende mate de positieve effecten gehad. Het is triest om te constateren dat deze jongeren in een communiqué waarmee men tracht te appelleren aan het algemene publiek, het enge partijpolitiek denken niet kan overstijgen. Het communiqué heeft veel weg van het maken van witte voetjes, immers de tijd van profilering van kandidaten voor de DNA-verkiezingen komt zo zoetjes aan dichterbij. Het is een stuk waarbij de jongerenraad en public zijn loyaliteit toont aan de voorzitter. Die zou zogenaamd zwaar onder vuur liggen, hetgeen zwaar overtrokken is. Een spanning tussen de voormalige Juspol-minister en de NDP-voorzitter en verdachte in de 8 decemberstrafzaak is er al jaren, minimaal sinds de aanvang van de geruchtmakende en geladen rechtszaak. Het stuk getuigt van een boze en verbitterde jeugd, vanwege het (bevooroordeeld) bezigen van woorden als ‘schandalen’, ‘fabel’, ‘een rad voor de ogen draaien’, ‘mensen met een afwijkend gedrag’, ‘manipuleren’ en ‘dit soort figuren’. Kennelijk ligt het aan de confronterende wijze waarop jongeren uit deze partij zich recentelijk in de DNA hebben geprofileerd, waarbij men zelfs als vrouw haar eigen geslachtgenoten beledigde. Die negatieve teneur is in het stuk van de jongerenraad te merken en het gebrek aan ‘out of the box’ denken maakt ons huiverig als deze partij straks weer een golf van verjonging zal doorvoeren. De manier waarop men een zaak die wellicht van belang is voor de partij bespreekt, bevestigt de indruk dat men geen relativeringsvermogen heeft en zich niet kan vereenzelvigen met dat deel van de bevolking dat geen politieke vlaggen toestaat en geen lid wordt van en niet sympathiseert met een politieke partij. De jongeren in deze jongerenraad hebben kennelijk moeite met een minder polariserende en meer op de ratio gebaseerde benadering. Het stelt bloot, een opvliegend en agressief karakter. Het is waar dat de jeugd voorbeeldfiguren nodig heeft. Men ziet in de partijvoorzitter een voorbeeldfiguur en dat is een positieve zaak. De voorzitter is een voorbeeldfiguur, echter is de voorzitter ook een mens en heeft hij ook minder sterke kanten. Een van die minder sterke kanten is bij vlagen een te offensieve houding, bijvoorbeeld tegenover de media die lastige vragen stelden tijdens zijn ministerschap. We stelden toen deze agressieve houding naar verslaggevers toen aan de kaak. Die agressiviteit naar alles wat vreemd is, valt op. In de kadertrainingen moeten jongeren niet alleen gewezen worden op de vijanden buiten, maar moeten jongeren meer vertrouwen leren hebben in de samenleving in het algemeen. Men moet niet alleen vrienden zoeken in de partij, maar rechtgeaarde burgers kunnen vooral liggen buiten de partij. Politieke partijen trekken jongere aan die op zoek zijn naar iets en in Suriname is dat niet primair genegenheid of een identiteit, maar een baan, privileges, grond, geld en prestige. Er is een generatie jongeren die alles politiek vertaalt en het land opdeelt in vrienden (partijlenden en –sympathisanten) en de rest. Wat ‘de rest’ betreft lijkt men geen inlevingsvermogen te hebben. Dat zou te maken kunnen hebben met de wijze waarop deze jongeren bewust of onbewust worden opgevoed in de partij, tijdens kadertrainingen, maar ook tijdens interne meetings. De jeugd die zich politiek subjectief opstelt, heeft ook recht om te vragen naar een samenleving vrij van schandalen. Maar de schandalen zijn niet alleen van deze tijd. Op ministeries die beheerd werden door exponenten van de betreffende partij zijn er vaak schandalen geweest, eens zo erg dat een minister moest worden opgesloten. Onderhandse gunningen en onvolkomenheden waren ook aan de orde van de dag en dat is vastgelegd in rapporten uit die periode. De vraag rijst wel of in deze het een zaak is van een jongerenraad om te reageren op beweringen als zou hun partijvoorzitter betrokken zijn bij de arrestatie van een Surinamer, die door deze jongeren nota bene als onvoorbeeldig wordt neergezet. Is het een zonde als een Suriname betrokken is bij de arrestatie van een landgenoot die mogelijk strafbare feiten heeft begaan? Moet een Surinamer zich geheel afzijdig houden van de arrestatie van een mede-Surinamer, al zou hij duidelijk verdacht zijn van strafbare feiten? Bovendien moet duidelijk zijn dat de intelligence waarover de USA beschikt, een verschil van hemel en aarde is als het vergeleken wordt met de intelligence van elke partijvoorzitter in Suriname.
Opvallend in het stuk is het feit dat men voorbeeldig gedrag verwachtte van de Surinamer die nu in New York vast zit. Waarom het publiek die verwachting moest hebben, is niet duidelijk en niet begrijpelijk. Opvallend is wel dat men niet zover gaat om de huidige president ook te beoordelen, terwijl er termen aanwezig mochten zijn. Daar zien we weer het inconsequent denken, met in het achterhoofd de verkiezingen in 2015.
Als de jongeren in de geschiedenis van hun voorouders terug kijken, dan zullen ze ontelbare voorbeeldfiguren vinden. Als ze terugkijken de afgelopen 10 jaren dan zullen ze ook meer dan genoeg voorbeeldfiguren aantreffen om geïnspireerd te raken, in de partij maar wellicht meer buiten de partij waar burgers voorkomen dat hun soms ‘God given’ skills niet gecorrumpeerd raken. Maar men zoekt naar mensen in het oranje, terwijl de voorouders die het ‘kala pani’ (zwarte water) trotseerden en de basis legden voor een duurzame en florerende gemeenschap, rondliepen in een witte dhoti en mamio-achtige lahenga en jakki. Als we nu de huidige en eerdere voorbeeldfiguren in de academische wereld, sport, de verschillende (vrije) beroepen, het ondernemerschap en het culturele/religieuze leven op te sommen zou de ruimte op dit blad niet genoeg zijn. Als men voorbeeldfiguren probeert te ontwaren, dan is er maar een devies aan de jongeren: ga en leg uw geschiedenis vast, treed uit uw bastion en aanschouw het heden met een open mind zonder haat of wrok. De voorbeeldfiguren zullen zich dan aan u presenteren.

error: Kopiëren mag niet!