Sammy Doerga betitelt blunder OM als reinste onzin

Sammy Doerga, voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Organisatoren (VSO), betitelt de blunder die het Openbaar Ministerie heeft begaan door de memoire van grieven die door Sasur was ingediend, niet door te sturen naar de advocaten van de Staat Suriname, als reinste onzin. Tegenover Dagblad Suriname bekende hij geheel sprakeloos te zijn van deze grove fout. ‘Juist het instituut dat wetten en regels moet naleven, vertrapt de wetten en regels.’ Doerga plaatst eveneens grote vraagtekens achter de handelingen van de OM door de memoire van grieven achter te houden voor de advocaten van de Staat. ‘Is er sprake van blunder, opzet of slordigheid, ik weet het niet. Wel staat als een paal boven water dat de Staat Suriname een gewonnen zaak als cadeau heeft weggegeven.’
Één van de advocaten van de Staat, Mr. van Dijk Silos, neemt geen blad voor de mond en gaf tegenover de Stichting Radio-omroep Suriname, de SRS, openlijk te kennen dat deze kwestie riekt naar corruptie. Zij kan het zich niet voorstellen dat het parket van de Procureur Generaal, het instituut dat bij uitstek al honderden jaren belast is met dergelijke kwesties, verzuimt om de memoire van grieven door te sturen naar de advocaten. Sasur die in hoger beroep ging, diende een memoire van grieven in. Deze is betekend door de PG. Pas bij de behandeling van de zaak kwam uit de doeken dat er ook een memoire van grieven in het spel is. De verdediging van de Staat wist dit niet en had zich dus niet voorbereid hierop. Procesrechterlijk betekent dit dat de Staat akkoord gaat hiermee, terwijl juist het OM een grote blunder heeft begaan deze niet door te geleiden naar de advocaten die de Staat Suriname verdedigden. Van Dijk Silos gaf ook te kennen dat de persoon die in feite belast is met het doorsturen van de stukken, ontslagen moet worden. Feit is dat de gemeenschap weer opgezadeld zit met Sasur.
Volgens Doerga schaadt de blunder die door het OM is begaan niet slechts de belangen van de VSO, maar van de totale natie. ‘Die memoire van grieven zijn gestuurd, maar ze zijn blijven hangen bij het parket.’ Hij is er heel benieuwd naar welke punten hierin staan opgenomen. Volgens Doerga staat het OM niet bij stil welke nare consequenties dit met zich teweeg zal brengen binnen de gemeenschap. Veel kan de VSO niet doen dan slechts de verwikkelingen op de voet blijven volgen. Hij is er wel benieuwd naar wat de uitslag van het vonnis zal zijn op 21 maart van het volgend jaar. ‘Op dit moment is er totaal niets waartegen de Staat zich kan beroepen.’ Hij vreest het ergste, erger dan de afgelopen jaren waar deSasur volgens hem als een maffia zonder enige verantwoording geld aftroggelde van hardwerkenden binnen de gemeenschap.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!