Pa reed dronken en zonder rijbewijs

Een penitentiair ambtenaar (pa) werd de afgelopen week door de politie van Nickerie aangehouden tijdens surveillance werkzaamheden. De pa reed aan de Doergashawstraat, gaf gewestelijk politiecommandant Stanley Benschop te kennen gedurende zijn reguliere persconferentie. De bedoelde pa vertoonde deviant gedrag op de weg. Dit vormde reden voor de politie om hem aan te houden.
Na de blaastest bleek dat de pa een promillage van 780 milligram in zijn lichaam had. Volgens Benschop is deze hoeveelheid 3 maal de toegestane waarde. Ook bleek dat hij zich illegaal op de weg bevond. Hij bestuurde een voertuig zonder een rijbewijs in zijn bezit te hebben. De politie was genoodzaakt hem te ontwapenen en onder toezicht te stellen. Er zal een tweesporenbeleid gevolgd worden met betrekking tot de afhandeling van deze zaak. Er volgt zowel een strafrechtelijk als een tuchtrechtelijk deel. Benschop tilt heel zwaar aan deze kwestie. ‘Meneer is wapendrager. In plaats van dat hij het beleid helpt ondersteunen, gooit hij met de pet ernaar.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!