100-tal grondpapieren uitgereikt aan Paranen

100-tal  grondpapieren uitgereikt aan  ParanenHet ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft via het commissariaat van Para een honderdtal toewijzingsbeschikkingen en bereidverklaringen doen verstrekken aan perceelaanvragers. Het gaat om aanvragers in heel Para die reeds jaren een aanvraag hebben lopen op gronden waarop zij reeds wonen of gronden waarop zij graag beheersdaden willen uitvoeren. Volgens Ricardo Panka, assembleelid van Para, zijn er nog 500 toewijzingsbeschikkingen in voorbereiding om uit te reiken aan aanvragers.
‘De 500 beschikkingen in voorbereiding zijn slechts een druppel op een hete plaat’, zegt Panka. Het ministerie heeft een nieuwe trend ingezet om in alle districten de achterstanden in te lopen. ‘Het is nu de beurt aan het district Para. De actie voor het versneld uitgeven van de beschikkingen moet de achterstand in het afhandelen van aanvragen overbruggen.’ Het versneld afhandelen van aanvragen voor uitreiking van toewijzingsbeschikkingen is volgens Panka van belang voor de mensen die gebruikmaken van het Low Income Shelter Program (Lisp) of andere financieringsprogramma’s voor het bouwen van een eigen huis.
Binnen niet al te lange tijd komt er een afdeling van RGB in Para. Met het decentraliseren van het gronduitgiftebeleid zullen wachttijden voor adviezen korter van duur zijn en zullen ze efficiënter worden afgehandeld, belooft Panka.

error: Kopiëren mag niet!