SVB neemt stap naar ordening Natio

De SVB heeft durf getoond door merkbaar te snijden in de selectie. De spelers die uit Natio zijn uitgesneden omdat ze kozen om te gaan zaalvoetballen, hebben de SVB geen keus gelaten. De SVB zou inboeten aan geloofwaardigheid als men geen gestand zou doen aan de duidelijke afspraak. Welbeschouwd is het samengaan van zaalvoetbal en veldvoetbal, simultaan in officieel competitieverband, een fenomeen en een uitdaging. Waarom kiezen veldvoetballers ervoor om ook te zaalvoetballen? Het draait allemaal om geld. In de Surinaamse voetbalpsyche zijn zaalvoetbal en voetbal op kleine veldjes (met 6-7 man: copa’s) een tweederangs bezigheid, die voor bepaalde getalenteerde voetballers weliswaar lucratief is. In Suriname bestaan er ook sporters die alleen maar zaalvoetballen. Die keuze wordt gemaakt, omdat men contact met een bepaalde groep burgers wil vermijden (zaalhuur moet betaald worden), voetballen in de zon, regen en modder niet wenst of niet aankan, overdag geen tijd heeft, in een kleine groep zit, het fysiek meer vergende veldvoetbal niet aankan of gewoon vanuit de omgeving de liefde overgedragen krijgt. De laatste tijd wordt het succes van de clubs in het zaalvoetbal bepaald door veldvoetballers. Het is al enkele jaren zo dat zaalvoetballers alleen niet genoeg zijn in de zaalvoetbalclub. Veldvoetbalclubs gaan overigens ook scouten tijdens zaalvoetbalwedstrijden naar de veldvoetballers. Er mag nu gerust gesproken worden van een conflict tussen veld- en zaalvoetbalclubs. Er zijn weinig tot geen voetbalclubs die ook een zaalvoetbalsectie hebben. Die twee werelden zijn wat betreft het management apart. De verwevenheid ligt hem bij de spelers. Het conflict tussen de veld- en zaalvoetbalclubs is vooralsnog een verloren strijd voor de veldvoetbalteams. Zowel in het veldvoetbal als bij zaalvoetbal is een aantal kapitaalkrachtige mannen als teameigenaar zich gaan nestelen, die primair uit zijn op de positieve publiciteit. De kapitaalkrachtige veldvoetbalteameigenaren zitten in zowel de Topsectie als in de lidbonden. Ze trekken spelers met gemak aan. De groep spelers die primair gaat voor een sportieve carrière in plaats van geld wordt steeds kleiner. Dat is de hedendaagse cultuur, waaraan SVB beïnvloedend moet optreden. In de zaalvoetballerij zitten ook kapitaalkrachtige eigenaren die in principe voor hetzelfde doel (positieve publiciteit: live zaalvoetbal, geen live veldvoetbal) een minder belastende middel kiezen, namelijk zaalvoetbal. Minder belastend omdat de spelersgroep klein is, het aantal zoet te houden toppers uit het veldvoetbal (met trainingsgeld, brandstofvergoeding en vaste premie per wedstrijd) dus ook. Ook qua materiaal is de totale groep klein en onderhoudskosten laag (geen regen, geen modder, geen zon). Het bezwaar ontstaat daar waar tussen de clubs een onevenwichtigheid ontstaat qua financieel vermogen. Veldvoetballers die gaan bijklussen in de zaal (of op een p’kin veld copa) doen dat puur voor het geld dat al gemakkelijk SRD 100 per avond kan zijn. Dat geld krijgt men niet altijd (gecompenseerd) bij veldvoetbal. Voetbal is Surinames sport nummer 1 en heeft mondiaal verreweg ook het meeste prestige. Zaalvoetbal maakt het leven van een aantal veldvoetballers aangenamer. Het is eigenlijk een compensatie die veldvoetballers zoeken voor de imagoafbreuk, die lokale voetballers met het populair worden van Champions League (Messi/Ronaldo) hebben geleden in de samenleving, ook bij de werkgever. Er zijn weinig werkgevers die een voetballer die in de Hoofdklasse speelt ook als zodanig erkennen, sinds het Suriname Stadion (A. Kamperveenstadion) zijn glans verloor. Concreet gezegd betekent dit dat Surinaamse topvoetballers op de werkvloer (als ze werken) geen speciale behandeling krijgen, noch van collega’s noch van superieuren. Er worden geen uitzonderingen gemaakt en men verdient een karig loon. Als de mogelijkheid zich aandient om per maand een paar honderd SRD’s meer te verdienen, dan doet men dat maar al te graag. Clubs kunnen dit alleen voorkomen door in principe te zeggen: ‘ga niet, ik geeft je die ‘bruin’ (SRD 100) die je zou krijgen in de zaal’. Een aantal voetballers verdient niet zoveel bij veld- als bij zaalvoetbal. Vandaar dat het moeilijk is voor de veldvoetballers om de zaal te laten. De introductie van kapitaal in een niet-professioneel systeem door personen die geen sportvisie hebben en alleen uit zijn op het verheerlijken van het eigen ego, heeft veel kapot gemaakt in onze voetbalwereld. Voetballers zijn gecorrumpeerd door het geld en een sportieve carrière nastreven, is al uit het systeem van de gemiddelde Surinaamse voetballer. Dat zal maken dat men misschien kampioenschappen zal winnen, maar geen Delano Rigters zal worden of Wiene Schal. Men zal niet langer in het geheugen gegrift zijn dan 1 generatie.
Voetbalclubs betalen het gelag van de zaalvoetballerij. Voetballers komen met blessures uit de zaal, komen uitgeput wedstrijden spelen of verschijnen minder of niet op trainingen en wedstrijden. Het nationale voetbal ondervindt ook schade van de zaalvoetballerij: getalenteerde voetballers laten de nationale selectie in de steek voor zaalvoetbal. Voetballers voelen de nationale plicht (en eer) niet om voor de nationale selectie uit te komen. Het moment dat dit punt is bereikt, is het bewijs geleverd dat de voetballerij een dieptepunt heeft bereikt. Het is ongelooflijk dat voetballers zaalvoetbal kiezen boven de nationale selectie. Het is duidelijk dat men niet voetbalt om in de oudere jaren een begeestering door te geven met wapenfeiten. Mag van de zaalvoetbalclubs worden verlangd dat ze rekening houden met de nationale selectie en eventueel de Topsectie? Mag, zonder dat er reglementaire beperkingen zijn, van de zaalvoetbalclubs verlangd worden dat ze geen Topsectie-spelers inschrijven? Er zijn geen regels die sporters dwingen om te kiezen. Wat de SVB heeft gevraagd, is aan de Natio-spelers om zich te onthouden van de zaalvoetballerij. Bij inbreuk heeft de bond terecht maatregelen getroffen en is de selectie nu instabiel geworden, omdat spelers nu 5 voor 12 ingevoegd moeten worden. Wat aan te bevelen is, is dat de bond na een diepgaande discussie in overweging neemt een regel dat het onmogelijk maakt om veld en zaal te doen. Het is nu gebleken dat het niet goed doet aan de voetballerij op alle niveaus.

error: Kopiëren mag niet!