VHP-vergadering te Houttuin, een groot succes

Op vrijdag 25 oktober 2013 heeft de VHP een ressortvergadering te Houttuin (Highway) gehouden. De partij mag zeer tevreden zijn. De eerste opwarmingsvergadering in ressort Houttuin mag als succesvol beschouwd worden. De voorzitter van de VHP, de heer Ch. Santokhi en andere partijtoppers zoals R. Randjietsingh, A. Gajadin en A. Dwarka hebben de aanwezigen informaties verschaft over de recente sociaaleconomische en politieke ontwikkelingen van Suriname. Het verkwistend financieel beleid van deze regering werd aan de kaak gesteld. Tot de sprekers behoorden eveneens een jonge medicus van Houttuin, een jonge dame en de heer Avianko. De heer Avianko heeft met ronde woorden duidelijk gemaakt dat hij de VHP, onder voorzitterschap van Santokhi, volledig zal ondersteunen. Hij ziet in Santokhi een nationale leider die Suriname tot grotere hoogte kan brengen. De heer Avianko en ook anderen hebben de jongeren en ook de ouderen opgeroepen om niet thuis te blijven, maar volledig het veld in te trekken om de daadwerkelijke change te brengen in de republiek Suriname. De VHP-achterban kon ook genieten van een zeer boeiende toneelopvoering.
Het ressort Houttuin
Het district Wanica telt 7 ressorten en de bevolking van Wanica is tussen 2004 en 2012 met ongeveer 37.5% gegroeid. De natuurlijke groei kan onmogelijk zo groot geweest zijn in 8 jaren, maar door migratie is de bevolking in Wanica extra gaan groeien. Politieke partijen moeten goede analyses maken en nagaan waar de nieuwe kiezers wonen en vanwaar ze ook afkomstig zijn. Politieke partijen zullen met inspirerende kandidaten moeten komen op 25 mei 2015 om de achterban in beweging te brengen, anders gaan zij de politieke boot missen.
De ressorten Kwatta, Kwarasan en Houttuin zijn de snelst groeiende ressorten (zie tabel 1) in Wanica. De bevolking in ressort Domburg is tussen 2004 en 2012 nauwelijks met 1.93 % gegroeid. Het ressort Domburg biedt weinig perspectieven met als gevolg dat velen het ressort verlaten hebben. Het ressort Houttuin is gaan groeien met 53.08%. Het aantal kiezers zal ook gaan toenemen met ongeveer 53%.
Vermeld dient te worden dat in het ressort Houttuin het Nieuw Front 2.812 (42.5%) stemmen behaald had. Van deze 2.812 stemmen behaalde de VHP 2.560 (91.04%) stemmen; de NPS 149 (5.30%) stemmen, de SPA 78 (2,77%) stemmen en DA-91 slechts 24 (0.85%) stemmen. Verder kan vermeld worden dat de politieke partij DOE (252 stemmen) evenveel stemmen had als de NPS, SPA en DA-91 gezamenlijk in het ressort Houttuin (149+78+24= 251 stemmen). De NPS, SPA en DA-91 moeten actiever worden in ressort Houttuin om het NF verder te laten groeien. Deze drie partijen hebben voldoende kaderleden, overredingskracht, potentie en betrouwbare leiders om de kiezers in beweging te brengen.
Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!