Nationale archivaris gekozen tot vicevoorzitter regionaal Unesco-orgaan

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe Unesco Regional Committee for Latin America and the Caribbean Memory of the World Programme (RCLAC- MOW) heeft van 23 – 25 oktober de jaarlijkse bestuursmeeting in Lima (Peru) gehouden. De RCLAC- MOW is een regionale organisatie van het UN Unesco Memory of the World Programme, dat zich ten doel stelt om het documentair erfgoed dat van importantie is voor de historie van Latijns- Amerika en het Caribisch gebied, te conserveren en beschikbaar te stellen aan het publiek en deze op te nemen in het regionaal register van de Memory of the World van de Unesco. Sedert juni 2013 is Rita Tjien Fooh- Hardjomohamad (nationale archivaris) als lid geselecteerd, na te zijn voorgedragen door de Nationale Unesco Commissie Suriname, om in het bestuur van de RCLAC- MOW zitting te nemen voor een periode van vier jaar. Deze organisatie bestaat uit negen experts, die worden geselecteerd door de Unesco op basis van hun deskundigheid en capaciteit op het gebied van documentair erfgoed.
Tijdens de bestuursmeeting in Lima werd een nieuw bestuur gekozen, waarbij de Surinaamse vertegenwoordiger werd gekozen tot vicepresident van de RC MOW- LAC voor een termijn van twee jaren. De vertegenwoordiger van Mexico, Sergio Lopez Ruelas, werd gekozen tot de voorzitter van de organisatie. Voor Suriname betekent deze benoeming een erkenning door de regionale archiefgemeenschap van de expertise en inzet van Surinaamse deskundigen om het documentair erfgoed te conserveren en behouden voor het nageslacht. Tjien Fooh- Hardjomohamad heeft zich steeds op ingezet om niet alleen Suriname, maar ook de regio op de internationale kaart te plaatsen. Zij is sedert 2010 ook vicevoorzitter van de Caribbean Branch of the International Council on Archives (Carbica) en lid van de internationale archieforganisatie, de International Council on Archives. Zij zal in samenspraak met de Nationale Unesco Commissie Suriname (Nucs) een Nationale Commissie Memory of the World instellen, waarin alle documentaire erfgoedinstellingen in Suriname vertegenwoordigd zullen zijn. In de eerste helft van 2014 zal in samenwerking met de Unesco RCLAC- MOW een workshop worden georganiseerd, om de Surinaamse counterparts de tools aan te reiken voor het opstellen van een document voor het nomineren van documentair erfgoed in het regionaal en of international register van de Unesco Memory of the World.
Vermeldenswaard is dat Suriname reeds in 2011 samen met Guyana, Trinidad en Guyana, het Archief van de Hindoestaanse contractarbeiders in het international register van het Memory of the World Program heeft geplaatst en in hetzelfde jaar tevens ondersteuning heeft verleend aan Nederlandse erfgoedinstellingen bij het plaatsen van archieven die ook van belang zijn voor de Surinaamse geschiedenis met name, het Archief van de Middelburgsche Commercie Compagnie (MCC) en de Nederlandse Westindische Compagnie in het international register van de Unesco Memory of the World.

error: Kopiëren mag niet!