Directie RGD vangt actie artsen op met crisisplan

De directie van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) te kennen op maandag 28 oktober 2013 een schrijven van het Bestuur van de Vereniging van artsen in dienst van de Regionale Gezondheidsdienst (VRA) te hebben ontvangen. In dit schrijven geeft de VRA te kennen vanaf dinsdag 29 oktober 2013 haar dienstverlening aan de cliënten van de RGD landelijk lam te leggen. Hiermede geconfronteerd heeft de directie naar mogelijkheden gezocht om de dienstverlening naar de cliënten toe al dan niet aangepast te waarborgen. Dit is dan ook gebeurd en is er heden een crisisplan opgesteld om hieraan het hoofd te kunnen bieden. Bij deze heeft de directie de hoog nodige voorzieningen getroffen om de poliklinieken en gezondheidscentra open en toegankelijk te houden voor haar cliënten. De directie wijst er met nadruk op dat het in deze gaat om hoog nodige voorzieningen en dat cliënten bij het betreden van de polikliniek indien nodig gerust de bijbehorende instructies van het aanwezige personeel kunnen opvolgen. Met nadruk wijst de RGD-directie erop dat voor zowel de on– minvermogenden als de BZSR-cliënten geregistreerd bij de RGD geldt dat elk consult aan de arts kosteloos is. Het doet er niet toe als u de arts ’s morgens of in de middag bezoekt.

error: Kopiëren mag niet!