Tekort gediplomeerde apothekersassistenten structureel opgelost

Het tekort aan gediplomeerde apothekersassistenten zal met het afleveren van de eerste groep geslaagden van het Natin zo goed als opgelost zijn. Deze groep studenten wordt dit jaar afgeleverd. Het inisterie van Volksgezondheid startte drie jaar geleden in coördinatie met het ministerie van Onderijs en Volksontwikkeling (Minov) de eerste gecertificeerde mbo-opleiding tot apothekersassistent. ‘Het gaat om een volledige opleiding’, zegt Vijay Sewbarath Missier van de Vereniging van Apothekers. Hij zegt dat apotheken vanwege het jarenlange tekort, noodgedwongen zelf moesten investeren in het trainen en klaarstomen van assistenten voor de job. ‘Maar het buitenland oefende ook grote zuigkracht uit op de ‘on the job’ getrainde personen. Met de gestarte opleiding op het Natin hopen wij dit probleem gradueel en structureel op te lossen’, vervolgt de apotheker.
Er was bij de groep die in het afstudeerjaar zit, grote onduidelijkheid over het afronden van de studie. Bezorgde ouders lieten weten dat er kennelijk geen examen afgelegd zou kunnen worden, omdat de school niet de beschikking zou hebben over een examenlokaal. Sewbarath Missier zegt dat dit euvel al is opgelost. Er was een vertraging in de levering van apparaten voor de inrichting van het practicumlokaal. De comptabele afhandeling van de aankoop van de practicuminstrumenten, zoals weegschalen, door het ministerie heeft langer geduurd. Het lokaal is inmiddels ingericht en opgeleverd voor practicum- en examenlessen. De examenkandidaten zullen ook dit jaar stage lopen in een lokale apotheek. Landelijk zijn er 25 apotheken, exclusief de hulpapotheken. Het aantrekkelijke salaris was reden voor apothekersassistenten om hun geluk te beproeven op de Nederlandse Antillen en in Nederland, waar er al geruime tijd een tekort is aan deze werkers.
De apothekersassistent assisteert de apotheker en is onder andere verantwoordelijk voor het bereiden en afleveren van geneesmiddelen en geeft mondeling en schriftelijk uitleg over de werking van geneesmiddelen, de bewaarmethode, bijwerkingen en de manier waarop ze gebruikt moeten worden.

error: Kopiëren mag niet!