Slaven komen voor in Suriname

De waakhond Walk Free Foundation heeft voor het eerst een Global Slavery Index uitgegeven, waarbij men een analyse maakt van de slavernijsituatie in de wereld. De index bevat voor de eerste keer 162 landen. De index is een rangschikking van de landen naar de aard en de omvang waarin slavernij in de moderne wereld voorkomt. Suriname is een van de 6 landen van de Caricom die op de lijst voorkomen. Dat betekent dat slaven in Suriname voorkomen. Bovendien zitten wij in de verkeerde helft van 81 landen. Wij staan op de 68ste plaats, maar zijn het slechtste Caricom-land nog niet. We behoren tot de drie landen in de Caricom die in de verkeerde helft zitten waar kindslavernij voorkomt. Er zijn dus landen in de Caricom waar dat minder is. Haïti staat op de tweede plaats in de index achter Mauritanië en wordt gevolgd door Pakistan. India, Nepal, Moldavië, Benin, Ivoorkust, Gambia en Gabon volgen daarna. In de wereldtop 10 komt dus een land uit onze regio voor waar wij bovendien nog arbeidskrachten uit willen halen. Suriname moet voorzichtig zijn dat wij geen potentiële slaven binnenhalen, temeer daar wij zelf op de ranking staan als een land waar slaven voorkomen. In ons land zijn geïsoleerde gevallen van Haïtianen bekend die in ruil voor huisvesting en landbouwgrond net als slaven leven in dienst van grondeigenaren. Onze president en Martelly zijn goede vrienden en iets dat hen nu extra moet binden is deze schandvlek van slavernij in de beide landen. Deze ranking is van het voorkomen van slavernij naar verhouding van de totale populatie. Wordt gekeken naar de absolute aantallen dan is, vanwege de immense populatie in de landen, India op nummer 1 gevolgd door China, Pakistan, Nigeria, Ethiopië, Rusland, Thailand, Congo, Myanmar en Bangladesh. Opvallend zijn landen waar burgers zich zo fanatiek vroom en religieus opstellen zoals Pakistan. Het probleem is zowel nominaal als procentueel het grootst in India en Pakistan.
De organisatie heeft naar eigen zeggen een iets ruimere definitie gehanteerd bij de metingen. De definitie is min of meer ‘het bezit van of controle over een persoon… met het oogmerk de persoon ui te buiten door hem te gebruiken, te beheren, te transporteren en ter beschikking te stellen teneinde winst te maken’. Onder moderne slavernij vallen ook het in het internationaal recht voorkomende ‘slavernijachtige praktijken (zoals schuldhorigheid, gedwongen huwelijken en verkoop of exploitatie van kinderen). Bij het omschrijven en afbakenen van het begrip slavernij heeft de in Australie gevestigde Walk Free Foundation gelet op een ruim 10-tal verdragen waarvan 6 van de VN en 4 van de ILO. Suriname is zowel lid van de Van als van de ILO. Opmerkelijk in het rijtje is het ILO-verdrag over ‘domestic workers’ (werknemers in de huishouding). Bij het rangschikken van de landen heeft de organisatie gekeken naar drie factoren: de geschatte omvang van moderne slavernij afgezet tegen de populatie, het voorkomen van kinderhuwelijken en de betrokkenheid van het land bij/in mensenhandel. De index geeft een inzicht waar de landen in de wereld tegenover elkaar staan als het gaat om moderne slavernij. Op de lijst van exploitatie waarop men heeft gekeken, komen voor prostitutie, seksuele exploitatie, dwangarbeid, slavernij of daarmee gelijk te stellen praktijken, dienstbaarheid en het verwijderen van organen. Zeldzaam, maar wij merken dat Nederland voor het eerst afwezig is in de juiste top 10 die nu wordt aangevoerd door IJsland, gevolgd door Ierland, Engeland, Nieuw Zeeland, Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Luxemburg, Finland en Denemarken. Suriname kampt met een ‘serieus corruptieprobleem’ en het rapport legt duidelijk een correlatie tussen dit fenomeen en het voorkomen van slavernij in de betreffende landen. Als het rechtssysteem niet werkt, kunnen uitbuiters ongestraft hun gang gaan omdat ze ambtenaren kunnen omkopen, zegt het rapport van de organisatie. Het rapport analyseert het verband tussen de rangschikking op de corruption perception index van Transparency International en de rangschikking op de global slavery index. Ook legt het rapport een verband tussen de graad van de menselijke ontwikkeling (human development (index) en moderne slavernij. Op de human development index komen zaken als de beschikbaarheid van gezondheidszorg, onderwijs en het inkomensniveau voor. Verbanden bestaan er ook met het bbp en de beschikbaarheid van financiële diensten met name leenmogelijkheden voor de burgerij. De index en het rapport van de organisatie schatten dat in Suriname tussen de 1.500 en 1.600 slaven/tot slaaf gemaakten voorkomen (geschat en gecalculeerd). Jamaica, Trinidad en Barbados staan heel laag op 124, 133 en 135. Regionaal staat Suriname in de America’s op de 3de plaats na Haïti en Peru. Het rapport ligt daar en sluit aan op eerdere mededelingen in rapporten over Suriname gedaan door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Internationaal wreken zulke rapporten zich altijd. Het is zaak dat de Surinaamse regering serieus aandacht besteedt aan deze zeer ernstige constateringen.

error: Kopiëren mag niet!