Onafhankelijkheidsplein vanaf volgend jaar niet voor activiteiten

Onafhankelijkheidsplein vanaf volgend jaar niet voor activiteitenVanaf 1 januari 2014 zal het niet meer gebruikelijk zijn voor personen en maatschappelijke organisaties om activiteiten te ontplooien op het onafhankelijkheidsplein en directe omgeving. Alleen in hoge uitzonderingsgevallen kan er van het besluit worden afgeweken met goedkeuring van de president. Het plein wordt al vanaf de koloniale tijd gebruikt voor religieuze en feestelijke activiteiten. Het Onafhankelijkheidplein is historisch bezien een militair oefenterrein. Op speciale gelegenheden komen Surinamers hier bijeen op de zondagmorgen voor zangvogelwedstrijden. Rondom het plein zijn enkele opvallende historische en moderne gebouwen. Op het plein zijn er standbeelden van Johan Adolf Pengel en mr. Jagernath Lachmon.
Voor welke activiteiten de president een uitzondering zal maken, is nog niet bekend. Een antwoord gaf de directeur van het kabinet van de president niet. Hij gaf aan dat de redactie de antwoorden maar zelf moet gissen. Het plein krijgt zijn oude vorm terug, na de feestactiviteiten van Carifesta. Het kerstconcert, Ied Ul Fitre en Divali zijn enkele van de jaarlijkse religieuze feesten die worden gehouden op het plein.
Dc Noord Oost, Mohamed Kasto, vindt dat het plein alleen gebruikt moet worden voor activiteiten met een nationaal karakter of met een goed omschreven doel. Een ieder was vrij vergunning aan te vragen, maar nu blijkt dat er wekelijks iets op het plein wordt georganiseerd en dat is volgens Kasto niet de bedoeling.
Volgens NF-assembleelid Sheilendra Girjasingh is het de cultuur van deze regering Bouterse om besluiten te nemen die niet transparant zijn en ze uit te voeren zonder relevante instanties en actoren te kennen. De criteria om gebruik te maken van deze locatie zijn echter nog niet bekend. Girjasingh, die ook lid is van de vaste commissie Binnenlandse Zaken, zegt dat hij ook in die hoedanigheid niet formeel in kennis is gesteld van dit besluit. De overige commissieleden kennen het dus ook niet. Binnenlandse Zaken is het ministerie dat de organisatie van nationale feestdagen in zijn beheer heeft. De hoogtijdagen worden jaarlijks herdacht op het plein.
Girjasingh vindt overigens dat het plein, dat deel uitmaakt van de historische binnenstad, aan historische waarde heeft ingeboet. ‘Het plein is verminkt. Die verminking is te wijten aan deze regering die ervoor gezorgd heeft dat het historische groen verwijderd is en het plein vervolgens met ‘lelijke’ grind is bedekt’, zegt Girjasingh. ‘Ook het vlaggenplatform past er historisch niet bij.’ De parlementariër is overigens wel content mee dat er aan weerszijden van het plein trottoirpaadjes zijn aangelegd.

error: Kopiëren mag niet!