ILO-delegatie op werkbezoek voor Decent Work Country Program Suriname

IMG_8245Een delegatie van het ILO-Office Trinidad en Tobago, het bureau van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) voor het Caribisch gebied, vertoeft in ons land van 21 oktober tot en met 23 oktober 2013. De delegatie zal besprekingen voeren met de sociale partners over het ontwikkelen van het Decent Work Country Program voor Suriname. Vanmorgen ontving minister Michael Miskin met zijn staf deze delegatie. De gevoerde bespreking heeft de leiding van ATM voldoende inzichten gegeven in implementatie van het programma.
Bij deze gelegenheid besprak de minister het concept programma dat door consultant, steven Mac Andrew is ontwikkeld. Deze consultant, die woonachtig is op Barbados, werd door het ministerie in de hand genomen om te assisteren bij het opzetten van het Decent Work Country Program voor ons land. Het concept is het resultaat van besprekingen die de consultant eerder dit jaar gehad voerde met vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging. Het werk van de consultant is reeds af.
Het Decent Work Country Program is een initiatief van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Dit programma wordt in lidlanden van de ILO uitgevoerd. Het tracht de negatieve sociale effecten van globalisering te bestrijden. Het programma beoogt fatsoenlijk werk voor iedereen. Om dit te bereiken wordt tripartisme en sociale dialoog bevorderd in lidlanden. Voorts wordt gestimuleerd om mogelijkheden te creëren voor vrouwen en mannen om passend werk en inkomen te verwerven. Ook wordt extra nadruk gelegd op het tot stand brengen van fundamentele arbeidsnormen. Een ander belangrijk onderdeel van dit programma is het vergroten van de dekking en effectiviteit van sociale bescherming voor iedereen.
De delegatie zal ook gesprekken voeren met de vakbeweging en het bedrijfsleven. De delegatie bestaat uit:
• Reynold Simons, Senior Specialist Employment and Labour Market Policies,
• Sandra Agarrat, Programme Officer, Decent Work Team and office for the Caribbean,
• Anne Knowles, Senior Specialist, Employers Activities Decent Work Team and office for the Caribbean,
• Piere- François Recoing, Specialist International Labour Standards and labour law, Decent Work Team and office for the Caribbean,
• Paula Robinson. Senior Specialist Workers Activities, Decent Work Team and office for the Caribbean,
Aan de zijde van de minister waren aanwezig: wnd. directeur, Jimmy Belfor, onderdirecteur Arbeidsmarkt, Claudette Hiwat, wnd.onderdirecteur Arbeidsinspectie, Glenn van der San, en de beleidsfunctionarissen: Glenn Piroe, hoofd Internationale Zaken, Joan Rellum, hoofd Arbeidsbemiddeling, Rita Henry, hoofd Wetgeving.

error: Kopiëren mag niet!