Onderwijsinspecteurs ondersteunen Adhins hervorming Beip

‘Het is triest dat men 180.000 nieuwe leerboekjes laat drukken, terwijl men weet dat een scala aan problemen zich in het veld manifesteert rond de vernieuwing. Bovendien is twee jaar terug het taalboekje ‘Taal voor jou’ gereviseerd.’ Zo reageert voorzitter John Koorndijk van de Bond van Inspecteurs bij het Onderwijs (BIO) op het ontslag van Beip-coördinator Andre Kramp. Koorndijk vindt het ‘schandalig’ dat Kramp, ondanks de negatieve rapportages met betrekking tot de onderwijsvernieuwing, toch de boekjes heeft willen drukken. De vertrouwenscrisis tussen de Beip-coördinator en Minov-bewindsman Ashwin Adhin heeft uiteindelijk geresulteerd in het ontslag van de coördinator.
Koorndijk zegt dat de inspecteurs meerdere malen het Minov in kennis hebben gesteld van de fricties die zijn ontstaan in het onderwijsvernieuwingsproces. Inspectie heeft zelf een onderzoek ingesteld over de voorlopige resultaten van de vernieuwing. Daaruit is gebleken dat een aantal scholen niet is meegegaan met de vernieuwing en derhalve werkt met het bestaande curriculum. Op sommige scholen is de vernieuwing gedeeltelijk doorgevoerd, waarbij niet alle klassen van het pilot-leerjaar werken met de nieuwe leerstof. Dit heeft volgens Koorndijk gezorgd voor veel verwarring in het onderwijsveld. Leerkrachten noch leerlingen konden op gegeven moment meegaan in het proces dat draagvlak miste. De onderwijsinspectie heeft het onderzoeksresultaat eind juli bekend gemaakt.

error: Kopiëren mag niet!