Onderraad ministers niet actief door ontbreken Financiënminister

De onderraad van ministers die zich samen met het Tripartiet Overleg (TO) buigt over de technische details van het sociaal zekerheidsstelsel, functioneert voorlopig niet. Dit vanwege het ontbreken van een minister van Financiën als de belangrijkste schakel in de onderraad. Voor de vakbeweging komt het inactief zijn van de onderraad niet goed uit. ‘We verkeren nu juist in het proces waar wij als vakbeweging een aantal pijnpunten op tafel hebben gelegd over zaken die dringend aangepast moeten worden in de conceptwet algemeen pensioen’, zegt C-47- voorzitter Robby Berenstein. Hij zit samen met andere vakbondstoppers als vertegenwoordiger van de Raad van Vakbeweging in Suriname (Ravaksur) in het TO. Ravaksur had de met ontslag gestuurde bewindsvrouwe van Financiën nog aangeschreven over haar bevindingen met betrekking tot het algemeen pensioen voor werknemers in de particuliere sector. Berenstein zegt dat de vakbeweging haast heeft omdat de structuren nog moeten sonderen over de aanpassingen die aangebracht moeten worden in het concept.
Het algemeen pensioen is niet de enige zaak die is blijven liggen, vanwege het ontslag van Wijnerman. Ravaksur vraagt zich af wat met het BTW-vraagstuk gaat gebeuren. Ook hierover heeft de C-47-topper de ex- Financiënbewindsvrouwe schriftelijk om opheldering gevraagd. De vakbeweging wenst primair te weten wie het gelag gaat betalen. ‘We hebben de regering vanaf het begin af aan duidelijk gemaakt dat de vakbeweging er niet aan meewerkt als blijkt dat de werkende klasse extra belasting moet betalen, terwijl andere groepen vrij uit gaan’, merkt de vakbondstopper op. Ravaksur had voor de invoering van de BTW, vermindering van de loon- en inkomstenbelasting geëist voor de werkende klasse om te voorkomen dat de groep loontrekkers dubbel belast wordt. Het periodiek aanpassen van de belastingschijven zou moeten voorzien in een redelijke afdracht van de loon- en inkomstenbelasting bij de werkende klasse. Financiën heeft nog steeds niet gereageerd op dit voorstel, maar heeft wel het besluit genomen de BTW on hold te zetten. ‘We weten niet wat er gebeurt met de BTW . Het is lastig, want ondertussen betalen de loontrekkers veel meer aan loon- en inkomstenbelasting door de salarisverhoging die gegeven is bij de overheid en het bedrijfsleven’, vervolgt Berenstein. De Ravaksur-topper zegt dat er ook voorstellen zijn gedaan voor aanpassingen op andere belastingcomponenten op bijzondere vergoedingen, zoals de lumpsum. ‘Nu blijven we in het ongewisse en moeten we maar wachten totdat er een nieuwe minister van Financiën wordt benoemd.’ Berenstein gaat er van uit dat de nieuwe minister niet met andere inzichten komt met betrekking tot de zaken die zijn besproken in het TO. De vakbondstopper verwacht dat er sprake zal zijn van continuering van beleid.

error: Kopiëren mag niet!