VSB eist garantie deskundig beheer nieuw pensioenfonds

VSB voorzitter WelzijnDe Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) wil van de Staat de garantie dat de gelden die zullen worden uitgekeerd voor het algemeen pensioen deskundig beheerd zullen worden. VSB-voorzitter Ferdinand Welzijn zegt dat de overheid die expertise maar uit het buitenland moet halen, als die lokaal niet aanwezig is. De bedrijvenorganisatie stelt hoge eisen als het aankomt op het beheren van de middelen in het nog op te richten pensioenfonds. Iedereen die werkzaam is in de particuliere sector zal na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van zestig jaar, maandelijks een pensioen uitgekeerd krijgen uit dit fonds. De middelen worden opgebouwd door de te storten premies van de werknemer en werkgever. De VSB geeft volgens Welzijn de voorkeur aan een expert die ook breed inzicht heeft in internationale financiële processen. Deze deskundige moet in staat zijn een inschatting te maken van de impact van deze processen op het fonds. Het is niet verbazend dat de VSB hoge eisen stelt. In het recente verleden zijn gelden van pensioenfondsen onverantwoord gebruikt met alle nare gevolgen van dien.
Welzijn is voorstander van de extra personeelsvoorziening. Hij waarschuwt er echter voor dat elke extra voorziening aan het personeel automatisch doorwerkt naar de kostprijs van een onderneming. Een verhoogde kostprijs betekent ook verlaging van de concurrentiepositie. De doorverwerking van de kosten heeft direct tot gevolg dat producten duurder worden. Dit alles kan inflatoir werken. Om de gestegen kosten van levensonderhoud te kunnen betalen, zullen werknemers een hoger loon opeisen, wat inflatie in de hand zal werken.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: