Lackin hekelt verminderde beschikbaarheid kapitaal door rangschikking

Foto: Buza
Foto: Buza
Minister Lackin van Buitenlandse Zaken hekelde in zijn toespraak vandaag in de General Assembly van de VN de upgrading, die financiële instituten aan ontwikkelingslanden hebben gegeven en daardoor een verminderde beschikbaarheid van goedkope leningen en schenkingen. In de afgelopen periode is Suriname door internationale financiële instituten en VN-organen ingedeeld tussen de midden inkomenslanden en niet als laag inkomensland. Lackin gaf aan dat het toepassen van het inkomen per hoofd van de bevolking geen goede graadmeter is om de ontwikkelingsstatus van een land vast te stellen. De aanpassing van de rangschikking ging voor ons gepaard met verlies van mogelijkheden om ‘grants’ en goedkope leningen te krijgen.
Lackin gaf aan dat Suriname voort zal gaan om op eigen kracht het nationale ontwikkelingsprogramma uit te voeren. In zijn speech besteedde de Buza-minister, die de president verving, ook aandacht aan de terroristische aanslagen recent in Kenia. Wel gaf Lackin aan dat terwijl landen en de internationale gemeenschap bezig is terrorisme te bestrijden, men de soevereiniteit en onschendbaarheid van staten niet uit het oog mag verliezen. De Buza-minister haalde ook aan dat ondanks de economische vooruitgang die ook onze regio heeft geboekt o.a. door de natuurlijke hulbronnen, het minder snel gaat met het dichten van het gat tussen rijk en arm, dat een impact heeft op gezondheidszorg en basisonderwijs.
Lackin benadrukte het gevaar van niet overdraagbare chronische aandoeningen, die de belangrijkste doodsoorzaak is in de regio en ook in Suriname. Evenals Guyana haalde ook Suriname aan zijn kwetsbare positie globaal als het komt op de verwarming van de aarde en klimaatsverandering vanwege de zeespiegelstijging. Suriname ageerde nu weer over de onacceptabele sancties, waarvan het Cubaanse volk de dupe wordt. Lackin sprak de General Assembly gistermiddag toe in New York.

error: Kopiëren mag niet!