Minister Hendrik Setrowidjojo houdt rijstboeren “zoet”?

Onlangs hebben de SPBA, de VPP en de VRE met de minister van LVV vergaderd over de problemen binnen de rijstsector. De SPBA heeft een concreet voorstel gedaan aan de minister van LVV om het verschil van SRD 16,00 (SRD 71- SRD 55=SRD 16) per baal natte padie door de overheid te laten compenseren. De boeren krijgen op dit ogenblik voor een baal natte padie van 79 kg een bedrag van SRD 55,00 van de opkopers, terwijl de boeren een bedrag van SRD 71.00 willen hebben. Het verschil van SRD 16,00 moet door de overheid gecompenseerd worden, waardoor de boeren voldoende financiële middelen hebben om bij het volgende seizoen in te zaaien.
Een bedrag van SRD 26.000.000,00 (SRD 26 miljoen)
Volgens de voorzitter van de SPBA, de heer Harinandan Oemraw , oogsten de boeren gemiddeld 65 balen natte padie per ha. De compensatie zou dan per ha moeten zijn 65 X SRD 16,00 = SRD 1.040,00. Dit seizoen is ongeveer 25.000 ha ingezaaid. In geld uitgedrukt zou de overheid (via het ministerie van LVV) aan de rijstboeren een bedrag van 25.000 ha X SRD 1.040 = SRD 26.000.000,00 moeten compenseren.
De minister van LVV, de heer Hendrik Setrowidjojo, heeft dit voorstel van de SPBA (de Surinaamse Padie Boeren Associatie) meegenomen naar de RvM. Binnen een week moet de minister antwoord van de regering krijgen. De SPBA heeft alle vertrouwen in de minister van LVV en hoopt dat dit voorstel door de RvM aangenomen wordt, waardoor de rijstboeren van bedrag van SRD 26.000.000,00 van de overheid kunnen krijgen als compensatie.
Slechte ervaring met Hendrik Setrowidjojo
Ik heb de afgelopen drie jaren de minister van LVV op de voet gevolgd. Zodra het een beetje heet begint te worden onder zijn voeten, nodigt hij de stakeholders (de boerenorganisaties en de exporteurs ) uit om hen een zoet verhaal voor te houden. Ik kan met alle zekerheid nu al stellen dat minister Hendrik Setrowidjojo de rijstboeren (de boerenorganisaties) belazert, waardoor de rijstboeren de komende dagen weinig tam tam gaan maken. Minister Hendrik Setrowidjojo staat bekend als “Willem de Zwijger in de RvM” en zal ook niet durven in discussie te treden met de vp en de minister van Financiën om hen te overtuigen geld vrij te maken voor de rijstboeren. De overheid zit op dit ogenblik zelf in grote financiële problemen. Met veel moeite heeft het parlement de suppletoire begroting goedgekeurd waardoor het salaris de ambtenaren alsnog betaald kunnen worden. Gaat minister “Willem de Zwijger” van LVV ruim SRD 26 miljoen van de overheid los kunnen krijgen om de rijstboeren te compenseren. “Time will tell”, zou de voorzitter van NDP zeggen.
De reizende minister Setrowidjojo, zonder resultaten
Laten wij in alle eerlijkheid zaken naar voren brengen. Deze minister heeft de afgelopen drie jaar meer dan tien buitenlandse reizen gemaakt om financiële middelen en deskundigen te halen voor Suriname om de landbouw, de veeteelt en de visserij tot grotere hoogte te brengen. Al die mooie verhalen van deze buitenlandse reizen zijn tot nu toe in de dampkring blijven hangen en nu houdt hij weer een worst voor de rijstboeren. De boeren kunnen de geur van de worst wel ruiken, maar de gevraagde worst gaan zij niet krijgen.
Advies aan de minister van LVV
De agrarische sector wordt in de grote wereld gesubsidieerd. Zonder subsidie gaan de boeren het niet kunnen overleven. Hoe gaan wij concurreren tegen landen (zoals VS, West-Europese landen) die hun boeren ( tarwe -en maïsboeren) voor miljarden dollars subsidiëren? De Surinaamse regering moet nu gaan beseffen dat ook de agrarische sector zonder ondersteuning (compensatie, subsidie of afschaffen van de governement-take) van de overheid in grote problemen komen. De minister van LVV moet met een acceptabel en realistisch voorstel voor naar de RvM gaan. Probeer de regering te overtuigen dat de governement take voor de agrarische sector afgeschaft moet worden. De boeren (rijstboeren, groenteboeren etc. ) zijn geen bedelaars, maar over het algemeen hardwerkende mensen die niet op de overheid wachten. Ik draag de stellige overtuiging dat met het afschaffen van de governement take voor de agrarische sector, de boeren wel in staat zullen zijn concurrerend te produceren en dan zullen zij in het vervolg minister “Willen de Zwijger van LVV” niet meer lastig vallen. Minister Hendrik Setrowidjojo, u moet met uw adviseurs en andere deskundigen een keertje de agrarische sector serieus bekijken. Probeert u een structurele oplossing te zoeken voor de rijstboeren en niet elke keer de boeren een worst voor te houden. De boeren zijn geen bedelaars, maar een kleine ondersteuning zijdens de overheid is nodig om de sector voor de Surinaamse natie te behouden.
Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!