Politieke partij BP-2011 wordt wakker

Secretaris B AlidaDe politieke partij BP-2011 is klaar om te beginnen met het politiekwerk voor de verkiezing van 2015. De partij is opgericht op 22 februri 2011. De stauten van de partij is al in orde. De partij heeft de doelgroep al in kennis gesteld over de formele oprichting en de doelstellingen van de partij. De partij is nu bezig met de voorzetting van de bewustwoording mbt politiek in suriname en we zijn al ver gevorderd met name in het boven-suriname gebied. Afdelingen en Kernen zijn al geinstalleerd en registratie van nieuwe leden is in volle gang. Het hoofddoel van de partij is om de binnenlandbewoners of te welBosnegers op een waardige manier te vertegenwoordigen in het machtcentrum cq de regering van de republiek suriname. De doel groep van de partij ligt grotendeels in de distrikten Brokopondo en Sipaliwini(boven-suriname). De organisatie heeft geconstateerd dat de mensen in deze gebieden jarenlang achter zijn gebleven in de surinaamse ontwikkeling. Hoewel de organisatie een weerspiegeling tracht te zijn voor de totale surinaamse samenleving vinden wij dat de behoefte voor strukurele en duurzame ontwikkeling in bovengenoemde gebieden dringend noodzakelijk is. De organisatie zal in de komende periode voorlichtingen geven mbt de ontwikkelingskansen in suriname. Op het gebied van de mijnbouw- bosbouw- Toerisme en de Agrarische-sector. De basis die er gelegd moet worden om gegarandeerd te participeren in de surinaamse ontwikkeling en daarbuiten is onderwijs. Onderwijs wordt nog steeds in onvoldoende mate gegeven aan deze doelgroep. We zullen iedereen in de gebieden mobiliseren en organiseren om gestruktureerd actief te participeren aan het sociaal-economisch, cultureel en educatief politiek leven van alle dag in suriname. We moeten niet meer aan de zijkant staan en wachten op anderen om onze problemen voor ons op te lossen. We gaan nu zelf moeten werken willen wij daadwerkelijk onze achterstand in lopen en meegaan met de ontwikkeling. De ontwikkelingskansen zijn voor iedereen in suriname als ook de economische voordelen. We hebben geconstateerd dat de economische voordelen een onrechtmatige trend vertonen mbt de eerlijke verdeling, als organisatie zullen wij met de wettige middelen strijd leveren om deze te minimaliseren dan geheel te elimineren vandaar dat wij politiek goed vertegenwoordigd moeten zijn en met capabele, geschikte mensen, gevoed en uitgerust zijn met de juiste competenties. Mensen met een menshart die willen werken voor de ontwikkeling van hun medemens. In de achter ons liggende jaren hebben wij steeds meegewerkt aan allerlei politieke_ podium_ beloften van alle politieke organisaties in suriname. Alles op een balans gezet wijst concreet uit dat er meer ellende gecreeerd is voor deze doelgroep. We zitten met een Criminalitiets probleem, Onderwijsprobleem, Gezondheidprobleem, Occupatie probleem, Milieu etc. Er zijn tot heden geen goed uitgewerkte plannen om deze problemen aan te pakken. Vele politici en overheid functionarissen proberen hierbij eigen voordelen met alsgevolg dat situaties veregeren, uitzichtloos. Het heeft nu geen zin meer om terug te krabbelen en mensen te beschuldigen. We zijn capabel genoeg om zelf te bepalen wat wij willen en onze plaats rechtmatig op te eisen in de samenleving. We moeten werken om uit deze problemen te geraken en conreet stappen ondernemen voor de toekomst voor ons en de nakomenlingen. We moeten onze imago drastisch gaan veranderen en verbeteren. We worden gezien als crimineel, tuinman, schoonmaakster; kortom het laagste nivo in de samenleving. Het is wel waar dat de mensen negatief in vele opzichten gediscrimineerd worden. Suriname bestaat uit een aantal etnische groepen met hun eigen culturen en tradities, het is een gegeven, we moeten er mee leren leven en respect opbrengen voor elkaar; elkaar met liefde behandelen. Niemand is per definitie crimineel, arm of rijk. Wel is waar zijn er in de afgelopen bijkans 2-regerperiode redelijke participatie vanuit binnenland(onze doelgroep) maar we hebben gezien dat niet de geschikte mensen naar voren zijn geschoven. Er zijn geen ontwikkelingvisie(s), het geheel is doelloos. Ook hieraan zal er gewerkt worden the right man on de right place. De ovrheid Instituten/Organen in het Land-Suriname moeten ook letterlijk werken “ter beschikking zijn” voor de mensen in het binnenland, dit is nog altjd onvoldoende geweest.
De organisatie is al klaar om deel te nemen aan de komende verkiezing, enkele zaken moeten gefinaliseerd worden mbt het verkiezingsprogramma en de samenwerking met overige partijen die dezelfde doelen na streven. Deze zijn de politieke partijen D.U.S en N.O.P. Verder zien wij graag dat de A-Combinatie gevalueerd wordt en op basis van goede samenwerkingsafspraken in het belang van de binnenlandbewoners weer bij elkaar komen. Persoonlijke belangen moeten plaats maken voor de broodnodige ontwikkeling van ons. Grote verdeeldheid, belangenvertrengelingen, etnische disrespect en te lang talmen maakt de schade alleen maar groter. Politiek kunnen wij zonder geld bedrijven als wij onze gezond verstand voorop stellen en serieuze plannen maken voor onze ontwikkeling nu en in de toekomst. We genoegen met het weinige die in alle opzichten niet duurzame is en dat vandaag aan de dag onze nekslag geworden. De tijd van buitenboord motoren, kettingzaag, haring en boking als geschenk en ook geld strooien voor het geven van onze stemmen in de verkiezing moet definitief plaatsen maken voor ontwikkelingsvisies.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen;
Linus Diko Voorzitter
Andy Aboikoni Ondervoorzitter
Bisai Alida Secretaris (woordvoerder)
Antonius Pokie Penningmeester
Iwan Adjako Commissaris .
De vrouwen en jongerengroep moeten nog geformaliseerd worden.
De Secretaris,
B. Alida

error: Kopiëren mag niet!