Blaastest geldt ook voor fietsers en bromfietsers

Het maximale toegestane promillage alcohol bij een blaastest is 219. Bij overschrijding van deze hoeveelheid, is de persoon in overtreding. Deze testen worden haast altijd bij autobestuurders gebruikt, maar ze gelden even hard voor de fietsers en bromfietsers. Deze zijn immers ook verkeersdeelnemers. Inspecteur Drophati Ramkhelawan zegt aan Dagblad Suriname dat de controle bij een fietser of bromfietser anders geschiedt. Deze bewijzen zijn van het Verkeershandhavingsteam (VHT).
Als een fietser of bromfietser zodanig onder invloed is van alcohol dat hij de veiligheid van het verkeer in gevaar brengt en een politieagent neemt dat waar, wordt de fietser of bromfietser onderworpen aan de blaastest. Mocht hij het maximale toegestane promillage hebben overschreden, dan wordt hij gehouden op het politiebureau om te ontnuchteren. Mocht deze bromfietser of fietser in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, wordt dit ingevorderd door de politie. Er wordt vervolgens een familielid van de persoon gebeld om hem op te halen. Ook wordt er een dossier opgemaakt door de politie, dat later naar het Openbaar Ministerie (OM) wordt opgestuurd. Er is geen geldboete hieraan verbonden.
Ook zei Ramkhelawan dat de blaastest voor alle bestuurders geldt, omdat zij allemaal deel uitmaken van het verkeer. Bij autobestuurders gelden dezelfde maatregelen, alleen komt er meer bij kijken. Als bijvoorbeeld bij een verkeersactie opgemerkt wordt dat een bestuurder onder invloed is van alcohol, moet hij ook een blaastest doen. Bij het overschrijden van het maximale toegestane promillage, wordt deze bestuurder ook naar het bureau gebracht om te ontnuchteren. Ook zijn rijbewijs wordt ingevorderd totdat het OM uitspraak heeft gedaan.
Agent Daniele Menzo vertelde aan de krant dat het reactievermogen van alcohol op een persoon vaak afhangt van de gesteldheid van de persoon zelf. Er kunnen 2 mensen zijn die dezelfde hoeveelheid alcohol innemen, maar een is nog bij zijn positieven, terwijl de andere herrie begint te maken.
Drs. Roop van poli Bernharddorp zegt dat de blaastest afhangt van de snelheid van de verwerking van alcohol. De verwerking van alcohol in het bloed geschiedt namelijk door de nieren en de lever. Het eindproduct komt uiteindelijk in de longen terecht. Dat product wordt dan ingeblazen in het apparaat, alwaar het promillage aan alcohol wordt vastgesteld.

error: Kopiëren mag niet!