Harde hand bracht Badrisein Sital tot bedaren

bbjhDonderdagavond is er een NDP-vergadering te Groningen, Saramacca, gehouden. De coördinator van het Rijstorgaan, Badrisein Sital, die ook op de vergadering aanwezig was, moest met de harde hand tot bedaren gebracht worden. Sital ging op een bepaald moment vreselijk tekeer. En zelfs zodanig dat de politie hem moest vragen zich stil te houden. Ook het districtsraadslid Clifton Koorndijk heeft getoond geen vergaderdiscipline te hebben. Het was zo erg dat de politie tijdens de vergadering de microfoon van hem moest afpakken.
Op deze vergadering die georganiseerd was door de gewezen volksvertegenwoordiger Robby Malhoe en de ex-minister van Openbare Werken, Ramon Abrahams, werd het publiek in de gelegenheid gesteld haar zegje te doen. Voor de mensen was speciaal een microfoon klaargezet. Hier begon het al mis te gaan toen Koorndijk de opmerking maakte dat hij VHP’ers zag op de vergadering, doelend op Dinesh Chotkan, de coördinator van het ministerie van Openbare Werken die enkele maanden terug de VHP de rug heeft toegekeerd en toegetreden is tot de NDP. Ook schroomde Koorndijk er niet voor om te vragen wat Malhoe op de vergadering deed.
Gedurende vrijwel de gehele vergadering was de felle politieke strijd, die er momenteel gaande is tussen Sital en Malhoe, direct voelbaar. Zo waren Sital en Koorndijk van oordeel dat zij in hun ontwikkelingen en in hun politieke werk geboycot worden door Malhoe. Desi Bouterse, president van de Republiek Suriname tevens voorzitter van de NDP, deed op deze vergadering echter de toezegging aan Malhoe dat hij het coördinatorschap van de NDP in dit district zal behouden. En hier zijn Sital en Koorndijk helemaal niet happy mee. Informatie heeft Dagblad Suriname bereikt dat het coördinatorschap voor wat Saramacca betreft, al meer dan twee weken bij Malhoe is.
Dagblad Suriname maakte contact met districtscommissaris Aroenkoemar Ramdhani. Hij betreurt het ten zeerste dat dergelijke taferelen zich hebben voorgedaan in zijn district. Hij onthoudt zich echter van commentaar.
Dagblad Suriname sprak ook met een NDP’er die niet bij naam genoemd wenst te worden. Zij geeft aan dat de strijd tussen Sital en Koorndijk enerzijds en de groep Malhoe anderzijds reeds geruime tijd aan de gang is. Verder geeft zij ook mee dat in tegenstelling tot beweringen, juist de rr- en dr-leden die behoren tot de groep Malhoe regelmatig besproken en gediscrimineerd worden. ‘Het is niet de NDP die we kennen van vroeger in het district. Vijf regeringstermijnen lang had Malhoe het voor het zeggen in het district en er was nooit een djoegoe djoegoe. Ik weet niet van waar meneer Sital in het spel is gekomen in het district. Ik woon al bijna 40 jaar in het district en nooit heb ik van ene Sital gehoord. Hij is de veroorzaker van al de onrust in het district.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!