Sozavo installeert werkgroep voor nieuwe structuur gehandicaptenbeleid

uuuuDe Nationale Adviesraad voor het Gehandicaptenbeleid (NARG) wordt in een nieuw jasje gestoken. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft gisteren in het Revalidatiecentrum een voorbereidingswerkgroep geïnstalleerd. Deze werkgroep moet binnen zes maanden komen met een voorstel voor een werkbare structuur voor de NARG. Minister Alice Amafo gaf aan dat de NARG, die sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw als adviesorgaan van de overheid diende, inactief was. Ze vond het daarom nodig om de NARG nieuw leven in te blazen. Volgens de bewindsvrouw gaat het om een speciale doelgroep, welke aandacht geniet van het ministerie. Tijdens de installatie gaf de minister de werkgroep mee om ook na te denken over een naam voor de nieuwe entiteit. Heden ten dage wordt niet meer gesproken over gehandicapten, maar over mensen met een beperking. Belangrijk is volgens de minister dat deze nieuwe entiteit als klankbord moet dienen voor de doelgroep. De werkgroep heeft al voorwerk verricht. Een concept stappenplan om te komen tot een nieuwe structuur, is al overhandigd aan de minister. Er zullen nog meer consultaties met de verschillende belanghebbenden moeten plaatsvinden. Gedacht wordt om het finaal rapport na een congres met alle betrokkenen in de sector te presenteren aan het ministerie.
De voorzitter van deze werkgroep namens het ministerie is Martin Veldkamp. Veder hebben zitting in de commissie Marian van Kats (Stichting Vroegtijdige Onderkenning en Vroege Stimulatie, Epilepsie Vereniging Suriname en Ouderfederatie De Vuist), Siegmund Robles (Surinaamse Vereniging van Dwarslaesie patiënten, Stichting Wi Oso en Stichting Ontspanningsoord Gehandicapte Kinderen, Joke Pengel (Stichting Vroege Stimulatie Crèches), Leny Hardenbol, (Stichting voor mensen met een Verstandelijke Beperking), Stichting Sports Unlimited Suriname en de Stichting Integratie, Pauline Crawford-Nesty (Stichting Buitengewoon Onderwijs en Stichting De Drie Ankers, Tanya Frijmersum (Vereniging voor Fysiotherapie), Jeane de Bies (Stichting Belangenbehartiging Leerlingen Buitengewoon Onderwijs in Suriname en Aniel Koendjbiharie (Stichting Wan Okasi).

error: Kopiëren mag niet!