Man in verzekering ter zake bedreiging, mishandeling en stroperij

De politie van De Nieuwe Grond heeft de habituele drinker en vermoedelijke drugsverslaafde S.M. (33 jaar) in verzekering gesteld ter zake bedreiging en mishandeling van zijn vrouw en kinderen. Daarnaast heeft hij zich ook schuldig gemaakt aan stroperij. De broer van R.M. is een landbouwer. R.M. oogst de gewassen van zijn broer zonder toestemming. Uit het politioneel onderzoek blijkt dat R.M. zijn vrouw en kinderen meerdere malen heeft bedreigd en mishandeld. De echtgenote was de handelingen van haar man beu en schakelde de politie in. De politie vond het nodig om R.M. aan te houden. Het bureau van gewestelijk politiecommandant Wanica bevestigt dit geval en de inverzekeringstelling. Hangende het verdere onderzoek blijft R.M. achter slot en grendel.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!